Skip to main content

Daikin jest liderem w dziedzinie sprawności sezonowej

bg-image

Prekursor innowacji

Podstawę naszej misji stanowi innowacyjność oraz zaangażowanie w zapewnieniu klientom produktów najbardziej ekologicznych i efektywnych energetycznie. Kiedy Unia Europejska wydała dyrektywę o ekoprojektowaniu (Ekodesign Directive)) (2009/125/EC), akt prawny określający minimalne standardy efektywności dla produktów zużywających energię, byliśmy przygotowani, aby sprostać temu wyzwaniu.

W roku 2010 firma Daikin stała się pierwszym wytwórcą i producentem HVAC-R wprowadzającym sprawność sezonową. To nowatorska metoda opracowywania i wprowadzania bardziej efektywnych energetycznie technologii dla swych produktów w celu zredukowania kosztów eksploatacji oraz stopnia degradacji środowiska.

Ta inicjatywa stanowiła dla firmy Daikin fundament, by stać się proaktywnym liderem nie tylko w dziedzinie zgodności z przyszłymi aktami prawnymi, lecz przekraczania ich wymagań dzięki naszym zaawansowanym technologiom i produktom.

Czym jest sprawność sezonowa?

Sprawność sezonowa stanowi miarę rzeczywistej efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodzących w okresie jednego roku. Inaczej niż w przypadku starszych systemów ogrzewania i chłodzenia, sprawność sezonowa monitoruje codzienną eksploatację systemu, obejmując wahania temperatury i okresy gotowości. Po upływie jednego roku dane sprawności sezonowej przedstawiają bardziej zaawansowany i pewny przegląd zużycia energii przez system. Wspiera to klientów w podejmowaniu właściwych kroków dla redukcji śladu ekologicznego ich systemu.

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE

Od 1 marca 2021 roku na wielu urządzeniach pojawiły się nowe etykiety energetyczne. Nie ma już charakterystycznych „plusów”, zamiast tego wprowadzono nową uproszczoną siedmiostopniową skalę od A do G. Unia Europejska zdecydowała o przeskalowaniu etykiet, aby zrobić miejsce na nowe, innowacyjne technologie. W związku z tym najbardziej energooszczędne obecnie urządzenia trafiły do klasy D, choć zupełnie nie zmieniła się ich jakość ani wydajność.

Na nowych etykietach znajdziemy także dodatkowe, ważne dla konsumentów informacje: np. o skali emitowanego przez urządzenie hałasu, zużyciu wody lub energii, co pozwoli w jeszcze prostszy sposób porównywać produkty i dokonywać świadomych wyborów.

Nowym elementem będzie również kod QR do wykorzystania w aplikacjach mobilnych. Jego zeskanowanie pozwoli klientowi wejść do europejskiej bazy EPREL, uzupełnianej przez producentów i sprawdzić szczegółową specyfikację techniczną wybranego sprzętu.

Na dzień 1 marca zmiany etykiet obejmują następujące grupy urządzeń:

 • Chłodziarki i zamrażarki, w tym chłodziarki do wina
 • Pralki i pralko suszarki
 • Zmywarki do naczyń
 • Telewizory i wyświetlacze elektroniczne
 • Lampy i inne źródła światła

Etykiety energetyczne dla klimatyzatorów, systemów grzewczych pomieszczeń czy rozwiązań do podgrzewania wody (grupy ENER LOT 1&2) pozostaną na razie w obowiązującym dotychczas formacie i zostaną przeskalowane w późniejszym terminie. Przepisy unijne określają, że nastąpi to nie później niż w 2030 roku, jednak z uwagi na intensyfikację polityki Zielonego Ładu i zaostrzone cele klimatyczne, proces ten obecnie znacznie przyspieszył i można spodziewać się zmian w tym zakresie w ciągu najbliższych 2-3 lat, o czym będziemy z na bieżąco informować.

 

Sprawność sezonowa i klasy energetyczne

Aby zapewnić, że te standardy efektywności energetycznej są spełnione, dyrektywa ekoprojektowania Unii Europejskiej wymaga umieszczania na gamie produktów Daikin jednakowych etykiet klas energetycznych. Prezentują one efektywność energetyczną urządzeń ogrzewających i chłodzących, co umożliwia klientom porównywanie modeli.

 • Klasa energetyczna - LOT 10

  Generowanie klas dla systemów klimatyzacyjnych

 • Klasa energetyczna - LOT 1 & 2

  Generowanie klas dla wodnych systemów grzewczych.

 • Klasa energetyczna - LOT 6

  Generowanie klas oraz zapoznanie się z danymi technicznymi dla zespołów wentylacyjnych

 • Eco Design - Entr LOT21

  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych

 • Ekoprojekt - Entr LOT1

  Zapoznanie się z danymi technicznymi dla zespołów wentylacyjnych.

Inteligentne wykorzystanie energii

Firma Daikin wprowadziła od roku 2010 efektywność energetyczną do swojej bogatej gamy produktów, aby pomagać klientom w obniżaniu kosztów i osiąganiu wyższych poziomów efektywności energetycznej. Poznaj niektóre z najnowocześniejszych rozwiązań sterowania klimatem Daikin, które wykorzystują sprawność sezonową, aby spełniać wymagania sektora przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego

 • Daikin Sky Air

  Sky Air firmy Daikin to seria wiodących w branży urządzeń do małych zastosowań komercyjnych. Gama urządzeń Sky Air, zaprojektowana, aby zapewniać optymalną sprawność sezonową, osiąga klasę energetyczną A++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

 • Daikin Split

  System Daikin split obejmuje bogatą gamę jednostek wewnętrznych, odpowiadających wysokim standardom wzornictwa i sprawności działania. Funkcje oszczędzania energii, takie jak czujnik "inteligentne oko" oraz tygodniowe zegary programowane uzyskują sprawność sezonową A+++.

 • Daikin VRV

  Technologia VRV firmy Daikin ma zapewniać wysoką sprawność sezonową w sektorze komercyjnym. Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego (VRT) zapewnia osiąganie przez gamę produktów VRV najwyższych poziomów komfortu i efektywności dla użytkowników końcowych.

 • Agregaty chłodnicze Daikin

  Agregaty chłodnicze Daikin są wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie zapewniające najwyższą efektywność energetyczną i obniżenie kosztów eksploatacji.

 • Daikin Altherma

  Daikin Altherma, jako najlepiej sprzedająca się pompa ciepła na rynku, zapewnia niższy poziom emisji, dzięki zrównoważonej produkcji energii i energooszczędnej technologii.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?