Skip to main content

Wywieramy pozytywny wpływ

Bezpieczne i zdrowe środowisko to nasza misja. Dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. jest naszym obowiązkiem.

Wizja środowiskowa Daikin 2050

Jako lider w branży HVAC-R* przyczyniamy się do poprawy jakości życia, komfortu, niezawodnej infrastruktury, bezpieczeństwa żywności i wzrostu gospodarczego w wielu różnych branżach. Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie, ogrzewanie i wentylację ma również wpływ na globalne ocieplenie poprzez rosnące zużycie energii elektrycznej i emisje czynników chłodniczych. W Daikin traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.

"Globalnie dążymy do zapewnienia dobrej jakosci powietrza wewnątrz pomieszczeń, jednocześnie dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r."

Jak tu dotarliśmy?

 • Poprzez stosowanie produktów o wysokiej efektywności energetycznej oraz poprzez rozwój i stosowanie czynników chłodniczych o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), zwłaszcza R-32 lub CO2.
 • Poprzez rozwiązania, które optymalizują zarządzanie energią w systemach grzewczych i chłodniczych - na przykład poprzez zdalne sterowanie lub poprzez wspieranie gospodarki obiegowej dla czynników chłodniczych w celu ich ponownego wykorzystania jako cennego zasobu.
 • Poprzez moc powietrza tworzymy środowisko, które chroni ludzi.
* HVAC-R Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

Zamykamy pętlę L∞p w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości

Jesteśmy zdeterminowani, aby zmniejszyć oddziaływanie gazów cieplarnianych czynników chłodniczych na środowisko. Poprzez program obiegowej gospodarki czynników chłodniczych L∞p by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse zmniejszamy negatywny wpływ komponentów na środowisko. Program ten jest naszą unikalną usługą recyklingu czynników chłodniczych i stanowi istotną część zaangażowania Daikin w tworzenie zrównoważonej przyszłości. Dołącz do naszej misji i dowiedz się, jak możesz przyczynić się do rozwoju naszej gospodarki obiegowej czynników chłodniczych.

Co udało nam się dotychczas osiągnąć?

Zmniejszamy wpływ czynników chłodniczych na globalne ocieplenie

Loop by Daikin
 • Daikin był pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła na rynek klimatyzatory, pompy ciepła i chillery typu scroll wykorzystujące czynnik chłodniczy R-32 o trzykrotnie niższym współczynniku ocieplenia globalnego niż R-410-A.*
 • Od 2019 roku Daikin Industries, Ltd. udziela bezpłatnego dostępu do listy 300 patentów związanych z urządzeniami HVAC-R wykorzystującymi czynnik R-32, co umożliwia innym producentom zmniejszenie wpływu czynników chłodniczych na środowisko.**.
 • Dzięki inicjatywom gospodarki cyrkulacyjnej, takim jak pompy ciepła, L∞P by Daikin VRV oraz program L∞P by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse dla kluczowych klientów i inwestorów, Daikin Europe N. V. i Daikin Central Europe unikają produkcji 400.000 kg pierwotnego gazu rocznie.
 • W 2020 roku Daikin Europe N. V. zainicjowała projekt Retradeables, pierwszy w Europie portal internetowy ułatwiający odzyskiwanie, regenerację i ponowne wykorzystanie czynników chłodniczych dla całej branży HVAC-R. Jako partner konsorcjum w ramach programu EU-Life rozpoczęliśmy realizację projektu w maju 2021 roku na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

  Źródła: * Daikin Europe N. V. Raport środowiskowy 2020. , ** Daikin Industries Ltd. Komunikat prasowy 2021

Redukujemy emisję CO2 

Daikin redukuje emisję CO2
 • Nasze globalne wysiłki na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych z klimatyzatorów domowych przyniosły w 2020 r. oszczędności rzędu 70 mln ton ekwiwalentu CO2 w porównaniu z poprzednimi latami.*
 • W tym samym roku emisja gazów cieplarnianych z naszej działalności produkcyjnej została obniżona do 1,08 mln ton-CO2 (redukcja o 79 % w stosunku do roku obrotowego 2005).*
 • Dzięki wyższej efektywności załadunku ciężarówek i zwiększeniu wysyłki drogą morską zamiast transportu drogowego Daikin Europe N. V. zmniejszył emisję CO2 związaną z transportem na jednostkę sprzedaży (m3) z 8,8 kg/m3 w 2016 r. do 7,3 kg/m3 w 2019 r.**
Źródła: * Daikin Industries Ltd Sustainability Report 2021, ** Daikin Europe N. V.'s Environmental Report 2020.

 

Wytyczne dotyczące zielonych zamówień

Wytyczne zielonych zamówień
 • Zachęcamy dostawców do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, na przykład poprzez uzyskanie certyfikatu ISO14001.
 • W roku fiskalnym 2020, 98% naszych dostawców w Europie spełniło kryteria oceny zawarte w naszych wytycznych dotyczących zielonych zamówień. Nasz wskaźnik zielonych zamówień* wynosi 80 % w całej Grupie Daikin.

Źródło: Daikin Industries Ltd Raport zrównoważonego rozwoju 2021

* Wskaźnik zielonych zamówień = Wartość towarów nabytych od dostawców, którzy spełniają nasze kryteria oceny / Wartość nabytych towarów

 

Standard Green Heart Factory

Standard Daikin Green Heart Factory
 • Nasza wewnętrzna metoda oceny mierzy wpływ naszych fabryk na zużycie wody, energii, fluorowęglowodorów, a także odpadów i emisji lotnych związków organicznych. Fabryka Daikin Europe N. V. Ostenda otrzymała srebrny medal (2018) i złoty medal (2019).

Źródło: Raport środowiskowy 2020 Daikin Europe N. V.

 

Nasz wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważone cele rozwoju
 • Daikin wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez stosowanie światowej klasy technologii w celu redukcji wpływu chłodzenia i ogrzewania na środowisko naturalne, jednocześnie dostarczając nowe wartości dla zdrowego, komfortowego stylu życia. Przyczyniamy się do lokalnego rozwoju gospodarczego i oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju w oparciu o nasze podejście do zarządzania skoncentrowane na ludziach. Kierując się naszą zasadą współtworzenia, dążymy do znalezienia lepszych rozwiązań wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Źródło: Daikin Industries Ltd. Raport zrównoważonego rozwoju 2021
 

To również może Cie zainteresować

Przeczytaj nasze aktualności

Dowiedz się więcej o poradach Daikin

Zainspiruj się naszymi referencjami

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?