Skip to main content

Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus to oparte na chmurze rozwiązanie do zdalnego sterowania i monitorowania komercyjnych instalacji HVAC firmy Daikin. Korzystając z ulepszonego sterowania, monitorowania i logiki predykcyjnej, Daikin Cloud Plus zapewnia dane w czasie rzeczywistym i wsparcie ekspertów Daikin, aby pomóc Państwu zidentyfikować możliwości oszczędności kosztów, wydłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanych problemów.

Korzyści z Daikin Cloud Plus

bg-image

Zdalne sterowanie i monitorowanie

Zyskaj możliwość nadzorowania i manipulowania różnymi aspektami operacyjnymi swoich obiektów z lokalizacji zdalnej.

Kontrola planów pięter na obiekt

Wizualizacja i zarządzanie układem i infrastrukturą każdego obiektu za pomocą szczegółowych planów pięter.

Dostęp do wielu obiektów

Centralizacja kontroli i zarządzania w wielu obiektach za pomocą ujednoliconej platformy.

Dostęp oparty na uprawnieniach

Ustanowienie szczegółowego systemu uprawnień, który umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomów dostępu dla różnych użytkowników i ról.

bg-image

Trendy w zużyciu energii

Monitoruj trendy zużycia energii dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym. Odkryj bezcenne informacje na temat wydajności systemu HVAC dzięki szczegółowej analizie danych operacyjnych.

Energooszczędność

Wykorzystaj moc inteligentnej automatyzacji do sterowania różnymi systemami w swoim środowisku.

Oszczędność kosztów

Wdrożenie energooszczędnych strategii i uzyskanie wglądu w decyzje oparte na danych może mieć bezpośredni wpływ na koszty operacyjne.

Neutralność węglowa

Aktywnie monitorując i zarządzając zużyciem energii, odgrywasz kluczową rolę w zmniejszaniu śladu węglowego.

bg-image

Od prostych do zaawansowanych kontrolerów krawędziowych

Od prostych konfiguracji po zaawansowane konfiguracje, gama kontrolerów krawędziowych zaspokaja potrzeby na każdym poziomie złożoności.

Różne interfejsy

Doświadcz wygody różnorodnych interfejsów dostosowanych do osobistych preferencji.

Zaawansowane zabezpieczenia

Priorytetem jest ochrona systemów i danych za pomocą najnowocześniejszych środków bezpieczeństwa.

bg-image

Ogranicza konieczność kontroli na miejscu

Dzięki wykorzystaniu możliwości zdalnego sterowania, potrzeba stałej obecności na miejscu jest znacznie ograniczona.

Minimalizuje przestoje i wezwania inżynierów

Funkcje zdalnego zarządzania umożliwiają szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów, minimalizując czas przestojów i potrzebę wysyłania inżynierów w przypadku każdego drobnego problemu.

Zoptymalizowana konserwacja

Oparte na danych spostrzeżenia uzyskane dzięki zdalnemu monitorowaniu mogą prowadzić do optymalizacji praktyk konserwacyjnych. Dzięki zdalnej analizie trendów i danych dotyczących wydajności można skuteczniej planować działania konserwacyjne.

Właściwości

Zdalne sterowanie, kontrola zapotrzebowania i planowanie

Kontroluj i monitoruj klimat w swoich budynkach w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Za pomocą przeglądarki internetowej można dostosować parametry urządzeń, w tym nastawy temperatury, prędkości wentylatora, tryby ogrzewania lub chłodzenia i wiele innych.

Kontrola popytu zmniejsza szczytowe zużycie energii przy minimalnym wpływie na komfort, przewidując przyszłe potrzeby i odpowiednio dostosowując wydajność operacyjną jednostek.

Harmonogramy są przechowywane w sterowniku, dzięki czemu urządzenia działają zgodnie z harmonogramem pomimo braku połączenia z Internetem.

Monitorowanie energii

Uzyskaj szczegółową wizualizację i eksportuj dane energetyczne swoich budynków. Dostępne są potężne wykresy, porównania i wizualizacje, które pomogą Państwu ocenić wydajność i potencjalne ulepszenia w celu zmniejszenia nadmiernej energii i obniżenia kosztów energii. Oprócz szczegółowych danych energetycznych systemów HVAC, możliwe jest dodanie zewnętrznych liczników do pomiaru zużycia oświetlenia i systemów wodnych.

Blokada

Inteligentne reguły można zintegrować w celu optymalizacji działania urządzeń poprzez ustawienie określonych wyzwalaczy i zaplanowanie niezbędnych działań, gdy wystąpią te warunki. Dzięki zasadzie „jeśli to, to tamto” można zoptymalizować zarówno komfort użytkowników, jak i wydajność jednostek. Na przykład, regułą może być: „Jeśli okno jest otwarte, po 5 minutach wyłącz klimatyzator”.

bg-image

Rozkład zużycia energii

Proporcjonalny rozkład zużycia energii umożliwia obliczenie zużycia dla określonych obszarów w budynkach. Można na przykład obliczyć, ile energii zużywa najemca na danym piętrze. Do tej funkcji wymagane są liczniki energii.

Ustawienia zdalnego dostępu

Ustawienia jednostek zewnętrznych można regulować zdalnie. Pozwala to technikom i operatorom budynków na regulację, konfigurację i monitorowanie jednostek zewnętrznych na odległość, zmniejszając potrzebę przebywania w danej lokalizacji, oszczędzając czas i koszty związane z podróżą, pracą i konserwacją, zwiększając wydajność i ogólną wydajność.

Historia obiektu

Możesz śledzić jednostki wyzwalające harmonogram lub ręczne działania, które zostały wykonane na jednostkach i obiektach. Przeszłe wydarzenia, zmiany i dostosowania, umożliwiające identyfikację trendów, ocenę poprawy wydajności i strategię na przyszłość. Czerpiąc z danych historycznych, będziesz podejmować świadome decyzje, dostosowywać strategie i wprowadzać ciągłe ulepszenia, rewolucjonizując podejście do zarządzania HVAC.

bg-image

Przewidywanie i powiadomienia e-mail

Algorytmy wczesnego przewidywania błędów pomagają zapobiegać poważnym awariom. W oparciu o dane alarmowe i operacyjne, logika przewidywania specyficzna dla jednostki pozwala zapobiegawczo sprawdzić, czy jednostka może napotkać problemy. W takim przypadku generowane będą alarmy logiki predykcyjnej, umożliwiające wczesne ostrzeganie i zapewniające płynne działanie.

Dostęp do danych eksploatacyjnych

Zdalne monitorowanie, analizowanie i dostrajanie parametrów HVAC bez wysiłku, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji w podróży. Dostęp w czasie rzeczywistym do danych eksploatacyjnych, wskaźników wydajności i zużycia energii umożliwia dostosowanie ustawień, rozwiązywanie problemów z anomaliami i utrzymanie najwyższej wydajności, a wszystko to przy jednoczesnym zminimalizowaniu potrzeby fizycznej interwencji. Dane operacyjne można pobrać w celu dalszej analizy i okresowego raportowania.

Analiza jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

Zanurz się w kompleksowy wgląd w wydajność każdej jednostki, zużycie energii i wpływ na środowisko. Bezproblemowe porównywanie danych między jednostkami, wskazywanie nieefektywności i optymalizacja ogólnej efektywności systemu. Dzięki całościowemu spojrzeniu na jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, osiągniesz bezprecedensowy poziom harmonii operacyjnej i zaoszczędzisz energię.

bg-image

Zarządzanie wieloma obiektami

Uzyskaj widok mapy wszystkich swoich obiektów z alertami o stanie, porównaj i porównaj obiekty między sobą. Z widoku mapy można uzyskać bezpośredni dostęp do każdego obiektu, aby zdalnie monitorować i kontrolować obiekt. Pomaga to ograniczyć liczbę wizyt na obiekcie i uzyskać wgląd w możliwości obniżenia kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poz

Integracja budynków

Nie tylko HVAC, ale także inne urządzenia w budynkach mogą być sterowane z centralnej platformy. Na przykład, system oświetlenia może być włączony do harmonogramów i zintegrowany z blokadą, aby mieć jeden punkt kontroli i zoptymalizować efektywność energetyczną budynków.

Historia alarmów i powiadomienia e-mail

Uzyskaj szczegółowy przegląd alarmów związanych z obiektami i ich status w czasie rzeczywistym. Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniami o alarmach z dostępem do szczegółów alarmu na platformie Daikin Cloud Plus.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?