Skip to main content

Uruchomienia i wsparcie podczas montażu

Serwis Daikin jest dla Ciebie

Prawidłowo wykonana instalacja jest kluczowa dla zapewnienia optymalnej pracy bezpieczeństwa i długiej eksploatacji urządzeń. Wykwalifikowani inżynierowie serwisu firmy Daikin są gotowi do zapewnienia wsparcia, aby instalacja była wykonana poprawnie, zgodnie z zaleceniami firmy Daikin.

Podczas uruchomienia nasz serwis sprawdzi instalację i wykona ustawienia zapewniające pracę zgodnie  parametrami obliczeniowymi.

 

OFEROWANE USŁUGI:

 

WIZYTY SERWISOWE PODCZAS MONTAŻUWizytujący serwis Daikin wykona pełne sprawdzenie poprawności wykonania instalacji przed zamknięciem sufitów. Uwagi odnośnie usterek i jakościu zostaną przekazane instalatorowi i klientowi w szczegółowym raporcie z wizyty.
URUCHOMIENIESerwis Daikin sprawdzi i uruchomi instalację, a także wykona regulację parametrów instalacji
URUCHOMIENIE PLUSOprócz właściwego uruchomienia serwis Daikin przyjedzie ponownie na obiekt w celu regulacji parametrów instalacji i sterowania tak, aby nastawy odpowiadały rzeczywistym warunkom roboczym i wymaganiom klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ:

serwis@daikin.pl

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?