Daikin Maintenance Service

Usługa konserwacji

Przedłuż żywotność systemu i zminimalizuj koszty eksploatacji dzięki regularnym przeglądom konserwacyjnym urządzeń firmy Daikin.

Oferujemy następujące plany serwisowe, zapewniające, że instalacja Daikin jest dobrze utrzymana i zgodna z najnowszymi przepisami a parametry pracy są pod kontrolą.

Inspekcja

  • Dokładny przegląd, aby zapewnić zgodność systemu z najnowszymi europejskimi przepisami i regulacjami

Plan prewencyjny

  • Raporty zawirające wyniki pomiarów i wskazówki z nich wynikające zapewniają szczegółową wiedzę na temat instalacji
  • Minimalne przestoje
  • Inżynierowie serwisu przeprowadzą naprawy awaryjne

Plan optymalny

  • 24/7 monitoring
  • Wszelkie możliwe problemy mogą być wysyłane bezpośrednio do firmy Daikin
  • Bez nieoczekiwanych kosztów, ponieważ wszystkie naprawy są objęte umową