Daikin commissioning service

Dla instalatorów

Dbając o naszych i Państwa klientów stworzyliśmy nowy program opieki serwisowej dla pomp ciepła Daikin Altherma, który gwarantuje wszystkim nabywcom usługę na najwyższym poziomie. Państwo jako Instalatorzy odpowiadają za właściwy montaż systemu grzewczego oraz zgłoszenie uruchomienia na podstawie właściwego formularza. Autoryzowane uruchomienie i opieka serwisowa jest w cenie zestawu urządzeń. Sprawdzanie systemu przed startem urządzenia oraz uruchomienie przez autoryzowany serwis daje Państwu pewność, że system został prawidłowo zamontowany, a tym samym ogranicza ryzyko reklamacji, lub nieprawidłowej pracy systemu . W ten sposób zarówno Państwo jak i klient mogą być spokojni.

Podstawowe zasady postępowania dla instalatorów pomp ciepła Daikin Altherma:

1.       Autoryzowane uruchomienie i opieka gwarancyjna Serwisu Autoryzowanego jest w cenie zestawu urządzeń.

2.       Należy posiadać aktualny certyfikat ze szkolenia montażowego dla danego typu urządzenia.

3.       Do obowiązku firmy instalacyjnej należy między innymi prawidłowy montaż i zgłoszenie urządzenia do autoryzowanego uruchomienia.

4.       Do czasu spisania protokołu uruchomienia urządzenia przez Serwis Autoryzowany za urządzenie jest odpowiedzialny instalator.

5.       Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę nad urządzeniem przejmuje Serwis Autoryzowany.

6.       Brak autoryzowanego uruchomienia powoduje utratę gwarancji.

7.       Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowej pracy użytkownik powinien dokonać pod nr infolinii podanym na naklejce serwisowej lub w karcie gwarancyjnej.

8.       Dokładne omówienie Ogólnych Zasad Postępowania dla Instalatorów oraz Sposób Zgłaszania Uruchomienia dla Instalatorów znajduje się w dokumencie do pobrania poniżej.

Jak zgłosić urządzenie do autoryzowanego uruchomienia?

1.       Proszę wypełnić odpowiedni dla danego typu pompy ciepła formularz „Zgłoszenie uruchomienia - zakres czynności montażowych_Altherma” ze strony www.daikin.pl

2.       Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji, podpisać i przesłać na adres e-mail: altherma@daikin.pl . Jeżeli wypełnili Państwo formularz elektroniczny zostanie on automatycznie przesłany na adres altherma@daikin.pl.

3.       Po otrzymaniu wypełnionego formularza, z firmą instalacyjną skontaktuje się pracownik Serwisu Autoryzowanego w celu umówienia terminu uruchomienia.

4.       Po uruchomieniu systemu zostanie sporządzony „Protokół Uruchomienia Daikin Altherma”.


FORMULARZE ZGŁOSZENIA URUCHOMIENIA WERSJA ELEKTRONICZNA:

 

Wykonanie autoryzowanego uruchomienia jest równoznaczne z przejęciem gwarancji na dany system Daikin Altherma przez Daikin. Czynności gwarancyjne takie jak: wykonanie przeglądów gwarancyjnych i opieka serwisowa będą od tej chwili wykonywane przez Serwis Autoryzowany.