Wentylacja Daikin

Wentylacja

Daikin oferuje wiele różnych rozwiązań układów wentylacji - od małych systemów z odzyskiem ciepła, po profesjonalne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Zapewniają świeże, zdrowe powietrze oraz komfortowe warunki w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Nieprzepuszczająca powietrza infrastruktura nowoczesnych budynków gwarantuje idealną izolację i efektywność energetyczną, jednak wiąze się to z brakiem świeżego powietrza. Może to powodować akumulację wilgoci, mikroorganizmów i alergenów. Aby rozwiązać tę kwestię, Daikin oferuje wiele rozwiązań układów wentylacji, dostarczających świeże powietrze w najbardziej efektywny sposób.

Rozwiązania układów wentylacji

Daikin utrzymuje najwyższe standardy efektywności energetycznej i elastyczności, aby dostarczać do pomieszczeń wewnętrznych powietrze o najlepszej jakości. Dla osiągnięcia czystości powietrza Daikin oferuje swe produkty wentylacyjne, które z łatowością integrują się z pompą ciepła. Jeden kompletny system HVAC redukuje potrzebę instalacji kilku systemów od wielu dostawców.

Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Aby zapewniać doskonały klimat wewnątrz pomieszczeń, należy uwzględnić 5 czynników, które go tworzą.

 • Wentylacja: dostarczanie świeżego powietrza
 • Odzysk energii: odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wywiewanego powietrza dla zmaksymalizowania komfortu i efektywności
 • Uzdatnianie powietrza: ogrzewanie lub schładzanie dostarczanego świeżego powietrza dla zapewnienia najwyższego komfortu i zminimalizowania obciążenia instalacji klimatyzacyjnej
 • Nawilżanie: uzyskanie równowagi między wilgotnością na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
 • Filtrowanie: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń i zapachów z powietrza
Wentylacja, nawilżanie, filtracja, uzdatnianie powietrza oraz odzysk energii

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Wszystkie nasze jednostki wentylacyjne oferują odzysk ciepła jako funkcję standardową, co pozwala odzyskiwać aż do 81% odprowadzanego ciepła. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań obejmujących większość zastosowań przy wydajnościach od 10 m3/h aż do 140 000 m3/h.

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM)

 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Tryb free-cooling dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
 • Dostępna jako oddzielna jednostka bądź zgodna z systemami Sky Air lub VRV

 

Centrala z odzyskiem ciepła o efektywności Premium

Seria Modular L (Smart)

 • Jednostka z odzyskiem ciepła
 • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła
 • Esp do 600 Pa
 • Jest dostępna jako oddzielna jednostka bądź z możliwością przyłączania do systemów Sky Air lub VRV

Wentylacja z odzyskiem ciepła, nawilżanie i uzdatnianie powietrza

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VKM)

 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Nawilżanie i obróbka (wstępne przygotowanie) doprowadzanego powietrza
 • Dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu uzyskuje się darmowe chłodzenie
 • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) Daikin VRV
Centrala klimatyzacyjna

Centrale wentylacyjne (AHU)

 • Rozwiązanie z możliwością dostosowywania, przeznaczone do zadań wentylacji oraz obróbki powietrza dla zapewnienia maksymalnej kontroli jakości powietrza
 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Nawilżanie i obróbka doprowadzanego powietrza
 • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) agregatów chłodniczych i VRV firmy Daikin
Jednostka montowana na dachu

Jednostki montowane na dachu

 • Pompa ciepła ze zintegrowanym układem wentylacji
 • Dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu uzyskuje się darmowe chłodzenie
 • Opcjonalny układ płytowego odzysku ciepła
 • Łatwa w instalacji koncepcja pakietowa

Wentylacja do każdego rodzaju budynku

Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania do domu czy hotelu, wentylacja Daikin zapewni świeże, zdrowe i komfortowe warunki w Twoim obiekcie. Rozpocznij swój projekt z nami, wybierając rodzaj budynku.

Dowiedz się więcej