Skip to main content

Wentylacja

Daikin oferuje wiele różnych rozwiązań układów wentylacji - od małych systemów z odzyskiem ciepła, po profesjonalne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Zapewniają świeże, zdrowe powietrze oraz komfortowe warunki w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Jak kupić nasz produkt?

Wypełnij formularz

Kliknij w przycisk "Zapytaj instalatora" na górze strony. W następnym kroku zostaniesz poproszony o wypełnienie formualrza. To niezbędne, abyśmy mogli przypisać do ciebie firmę instalacyjną. Wystarczy, że wypełnisz formularz, a my zrobimy resztę!

Otrzymaj ofertę

Firma instalacyjna skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni, wyceni i zrealizuje cały projekt. Oczekuj potwierdzenia na twój adres e-mail. To nie koniec... nie porzucamy Cię... za kilka dni skontaktujemy się z mailowo, aby sprawdzić czy instalator nawiązał kontakt!

Oceń zakup

Pamiętaj, że po zakupie zostaniesz poproszony o ocenę usługi wykonanej przez instalatora. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, gdyż pozwala udoskonalić cały proces i odsiewać firmy, które nie wywiązują się z powierzonych zadań.

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Nieprzepuszczająca powietrza infrastruktura nowoczesnych budynków gwarantuje idealną izolację i efektywność energetyczną, jednak wiąze się to z brakiem świeżego powietrza. Może to powodować akumulację wilgoci, mikroorganizmów i alergenów. Aby rozwiązać tę kwestię, Daikin oferuje wiele rozwiązań układów wentylacji, dostarczających świeże powietrze w najbardziej efektywny sposób.

Jak działają systemy odzysku ciepła?

System odzysku ciepła (zwany potocznie „wentylatorem z odzyskiem ciepła”) zazwyczaj ulokowany jest na poddaszu, w przestrzeni dachowej lub w pomieszczeniu technicznym budynku. Zasada jego działania jest względnie prosta – system odzysku ciepła zamiast usuwać powietrze i zastępować je powietrzem z zewnątrz, pobiera ciepło z usuwanego powietrza i przekazuje je do powietrza, które jest filtrowane z zewnątrz. Oznacza, to że powietrze wywiewane i nawiewane nie przepływa w tych samych rurach i nie dochodzi do zanieczyszczenia krzyżowego różnych jego strumieni. Jednostka odzysku ciepła jest podłączona do systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu poprzez sieć kanałów w całym budynku.

System odzysku ciepła działa niezależnie od normalnego systemu grzewczego. W każdym pomieszczeniu znajdują się zawory wentylacyjne z filtrami, które dostarczają powietrze do i z każdego pomieszczenia, a wszystko to prowadzi do jednostki odzysku ciepła. Urządzenie działa w ten sposób, że przemieszcza zużyte powietrze przez rury, jednocześnie zasysając zimne powietrze z zewnątrz przez inne kanały.

System odzysku ciepła jest ekologiczny, gdyż wykorzystując powietrze wypompowywane, przekazuje ciepło, dzięki czemu pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, ze względu na mniejsze zużycie energii przez urządzenie.

Oba strumienie powietrza mijają się w jednostce odzysku ciepła bez fizycznego mieszania się, a ciepło z powietrza usuwanego jest następnie przekazywane do nowego, świeżego powietrza doprowadzanego z zewnątrz i dostarczanego przez przewody rurowe do każdego pomieszczenia. Gdy ciepło ze zużytego powietrza zostanie usunięte, jest ono odprowadzane do atmosfery.

 

Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania systemu odzysku ciepła

Jedną z kluczowych zalet jakie daje rekuperacja - wentylacja z odzyskiem ciepła jest to, że redukuje ona pyłki i kurz w całym domu, które są zbierane przez filtr. Znacznie zmniejsza wilgoć, kondensacje i zapachy spowodowane przez gotowanie, jak również znacznie zmniejsza redukuje zużycie energii w domu. Działania te zmniejszają ryzyko wystąpienia wilgoci i pleśni w całym domu. System odzysku ciepła z pewnością pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za energię i zapewnić ogrzewanie w zimie.

Rekuperacja (wentylator z odzyskiem ciepła) DAIKIN pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za energię. Ogrzewanie naszych domów jest kosztowne, lecz dzięki systemowi wentylacji zapewniony jest stały dopływ ciepłego, świeżego powietrza krążącego w całym domu. Z drugiej strony, w przypadku przedsiębiorstw i przemysłu, odzysk ciepła pomaga uczynić miejsce pracy znacznie bardziej wydajnym.

Rozwiązania układów wentylacji

Daikin utrzymuje najwyższe standardy efektywności energetycznej i elastyczności, aby dostarczać do pomieszczeń wewnętrznych powietrze o najlepszej jakości. Dla osiągnięcia czystości powietrza Daikin oferuje swe produkty wentylacyjne, które z łatowością integrują się z pompą ciepła. Jeden kompletny system HVAC redukuje potrzebę instalacji kilku systemów od wielu dostawców.

Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Aby zapewniać doskonały klimat wewnątrz pomieszczeń, należy uwzględnić 5 czynników, które go tworzą.

 • Wentylacja: dostarczanie świeżego powietrza
 • Odzysk energii: odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wywiewanego powietrza dla zmaksymalizowania komfortu i efektywności
 • Uzdatnianie powietrza: ogrzewanie lub schładzanie dostarczanego świeżego powietrza dla zapewnienia najwyższego komfortu i zminimalizowania obciążenia instalacji klimatyzacyjnej
 • Nawilżanie: uzyskanie równowagi między wilgotnością na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
 • Filtrowanie: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń i zapachów z powietrza
Wentylacja, nawilżanie, filtracja, uzdatnianie powietrza oraz odzysk energii

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Wszystkie nasze jednostki wentylacyjne oferują odzysk ciepła jako funkcję standardową, co pozwala odzyskiwać aż do 81% odprowadzanego ciepła. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań obejmujących większość zastosowań przy wydajnościach od 10 m3/h aż do 140 000 m3/h.

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM)

 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Tryb free-cooling dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
 • Dostępna jako oddzielna jednostka bądź zgodna z systemami Sky Air lub VRV
 • Wizualizacja pomiaru CO2 na zdalnym sterowniku Madoka w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem CO2 BRYMA (dla VAM-J8 jako samodzielnego urządzenia lub w połączeniu z EKVDX)
 • Wizualizacja pomiaru CO2 na zdalnym sterowniku Madoka w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem CO2 BRYMA dla urządzenia VAM J-8.

 

Centrala z odzyskiem ciepła o efektywności Premium

Seria Modular L (Smart)

 • Jednostka z odzyskiem ciepła
 • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła
 • Esp do 600 Pa
 • Jest dostępna jako oddzielna jednostka bądź z możliwością przyłączania do systemów Sky Air lub VRV

Wentylacja z odzyskiem ciepła, nawilżanie i uzdatnianie powietrza

EKVDX

 • Zapewnienie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego przez uzdatnienie powietrza zewnętrznego
 • Maksymalna elastyczność instalacji dzięki oddzielnej wężownicy DX
 • Bogata gama jednostek obejmująca przepływy powietrza od 500 do 2000 m³
 • ESP do 150 Pa
 • Możliwość integracji z oboma systemami VRV R-32/R-410A
 • Wizualizacja pomiaru CO2 na zdalnym sterowniku Madoka w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem CO2 BRYMA (dla VAM-J8 jako samodzielnego urządzenia lub w połączeniu z EKVDX)
Wentylacja z odzyskiem ciepła, nawilżanie i uzdatnianie powietrza

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VKM)

 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Nawilżanie i obróbka (wstępne przygotowanie) doprowadzanego powietrza
 • Dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu uzyskuje się darmowe chłodzenie
 • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) Daikin VRV
Centrala klimatyzacyjna

Centrale wentylacyjne (AHU)

 • Rozwiązanie z możliwością dostosowywania, przeznaczone do zadań wentylacji oraz obróbki powietrza dla zapewnienia maksymalnej kontroli jakości powietrza
 • Odzysk ciepła i wilgoci
 • Nawilżanie i obróbka doprowadzanego powietrza
 • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) agregatów chłodniczych i VRV firmy Daikin
Jednostka montowana na dachu

Jednostki montowane na dachu

 • Pompa ciepła ze zintegrowanym układem wentylacji
 • Dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu uzyskuje się darmowe chłodzenie
 • Opcjonalny układ płytowego odzysku ciepła
 • Łatwa w instalacji koncepcja pakietowa

Wentylacja do każdego rodzaju budynku

Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania do domu czy hotelu, wentylacja Daikin zapewni świeże, zdrowe i komfortowe warunki w Twoim obiekcie. Rozpocznij swój projekt z nami, wybierając rodzaj budynku.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?