header-heating-domestic-hot-water.png

Efektywne rozwiązania układów ciepłej wody i ogrzewania dla Twojego domu

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie opracowywania najbardziej efektywnych energetycznie technologii, nasze rozwiązania układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są zasilane z odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin do celów ogrzewania

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych

Wykorzystując do 80% energii ze źródeł odnawialnych, pompy ciepła Daikin zapewniają znaczny wzrost oszczędności energii i redukcji śladu węglowego.
Wykorzystuj różne źródła energii odnawialnej do ogrzewania swoich pomieszczeń.

EKSV-P_detail1_L.tif

Zaoszczędź na rachunkach i przeznacz pieniądze na inne potrzeby

Najniższe koszty eksploatacji spośród wszelkich dostępnyćh źródeł ciepła - z 1kW energii możesz usykać nawet 5kW energii cieplnej. Dodatkowo wszystkie nasze rozwiązania układów ciepłej wody użytkowej i ogrzewania posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej na rynku. Można jeszcze bardziej poprawić efektywność energetyczną, przyłączając w łatwy sposób system solarny. Oszczędzasz energię i pieniądze w długiej perspektywie czasowej.

your-control.png

Sterowanie 24h/dobę, gdziekolwiek jesteś

Aplikacja Daikin Online Control Heating pozwala użytkownikom kontrolować i monitorować status ich systemu grzewczego z dowolnego miejsca, a także planować harmonogramy pracy.

Rozwiązania nie naruszające równowagi ekologicznej

Nasza szeroka gama źródeł energii oraz połączeń hybrydowych gwarantuje najbardziej efektywne energetycznie rozwiązania układu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Twoich i Twojego domu. Rozwiązania systemów ogrzewania Daikin zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, pobierając energię ze źródeł odnawialnych: powietrza, wody, gruntu i słońca. Optymalizują dzięki temu efektywność kotłów gazowych i olejowych poprzez zastosowanie technologii kondensacyjnej Daikin.

elemnts-PNG.png

Znajdź doskonałe rozwiązanie Daikin dla Twojego domu

Underfloor-heating2.png

Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma

 • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
 • Zasilanie w 75% ciepłem geotermicznym oraz w 25% energią elektryczną
 • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
 • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych i projektów renowacji
Radiator-710x460.png

Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma

 • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
 • Zasilanie w 65% ciepłem geotermicznym oraz w 35% energią elektryczną
 • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
 • Możliwość przyłączenia do istniejącej instalacji rurowej i grzejników wysokotemperaturowych
 • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów
airtoair-emura-710x460.png

Pompy ciepła powietrze-powietrze

 • Do ogrzewania i chłodzenia
 • Zasilanie w 80% ciepłem geotermicznym oraz w 20% energią elektryczną
 • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych, budynków ekologicznych oraz do zastępowania starych systemów elektrycznych
Hybrid-Photo-grid.png

Daikin Altherma - gruntowa pompa ciepła

 • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
 • Zasilanie w 80% ciepłem geotermicznym oraz w 20% energią elektryczną
 • Nadaje się idealnie do nowych domów i projektów renowacyjnych, gdy dostępny jest teren
Hybrid-Photo-grid.png

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

 • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
 • Zasilanie przez optymalną kombinację powietrza, energii elektrycznej i gazu, w zależności od sezonowych warunków i cen energii
 • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów
Header-min.png

Pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma ECH₂O

 • Do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Zasilanie głównie energią z powietrza i energią solarną
 • W razie potrzeby dostępne jest wspomaganie elektryczne
 • Nadaje się idealnie do zastąpienia zbiornika ciepłej wody zasilanego energią elektryczną
Domestic_Hot_Water_01_013_photogrid.png

Gazowy kocioł kondensacyjny

 • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
 • Zasilanie gazem
 • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
 • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów
A1-OilCondenser-Photo-grid.png

Olejowy kocioł kondensacyjny

 • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
 • Zasilanie olejem
 • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
 • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji i zastępowania starych kotłów olejowych

Konfiguracja ogrzewania ciepłej wody

Na rynku dostępne są dwa typy systemów i ważne jest, aby określić, który z nich jest najlepszy dla Twoich potrzeb.

 

Magazyn cieplny ECH2O

Magazyn cieplny
 • Zgodność z układem grzewczym dowolnego typu
 • Układ bezpiecznej i świeżej ciepłej wody, ze zbiornikiem zapobiegającym rozwojowi bakterii legionella
 • Możliwość połączenia z panelami solarnymi do ogrzewania wody i magazynowania jej do późniejszego wykorzystania
 • Zaprojektowany, jako przygotowany do sieci Smart Grid, do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody w okresach niskiej taryfy opłat za energię

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej
 • Wysokiej jakości izolacja obniża straty ciepła do minimum
 • W wymaganych odstępach czasu jednostka wewnętrzna może podgrzewać wodę do 60°C, aby uniknąć ryzyka rozwoju bakterii.
 • Efektywny wzrost temperatury: od 10°C do 50°C w ciągu tylko 60 minut
 • System jest dostępny jako zintegrowane rozwiązanie z pompą ciepła, kotłem gazowym lub oddzielnym zbiornikiem

Oszczędności na ciepłej wodzie dzięki energii słonecznej

Zredukuj swoje koszty energii, korzystając z odnawialnej energii słońca. Nasze panele solarne są łatwe do zainstalowania i wytwarzają aż do 70% energii, jakiej potrzebują pompy ciepła i kotły układu ciepłej wody. Solarne systemy ciepłej wody Daikin, dostępne są dla wszystkich budynków i mogą obsługiwać małe i wielkie domy. Wybierz między bezciśnieniowym i ciśnieniowym układem ciepłej wody użytkowej.

pressuriseless.png

Bezciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

 • Rozwiązanie idealne do nowych budynków
 • Wyższa efektywność wykorzystania energii niż systemów ciśnieniowych
 • Taki układ wymaga bezpośredniego, pionowego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
 • Jeżeli słońce pozostaje zasłonięte, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarznięciu rur
pressurised.png

Ciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O

 • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów
 • Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi
 • Układ jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur
 • W układzie zwiększa się ciśnienie i dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie
header-contact-page-FXCQ-A_01-018.jpg

Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych rozwiązań grzewczych.

Chętnie na nie odpowiemy!