Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Staramy się być odpowiedzialnym liderem w każdym aspekcie naszej działalności.

Nasza etyka korporacyjna, podstawowe wartości i filozofia pokazują, jak Daikin chce prowadzić sprawy biznesowe i bierze odpowiedzialność za siebie i innych.

"Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w naszym DNA i kształtuje naszą kulturę korporacyjną."

bg-image

Daikin for life

Troszczymy się o przyszłość planety i środowiska.

Mocno zakorzeniona w naszej etyce korporacyjnej CSR (Corporate Social Responsibility) stale odgrywa ważną rolę w stosowanej przez nas kulturze biznesowej. "Daikin for life" podsumowuje działania i darowizny w regionie Daikin Central Europe na tle dawania czegoś z powrotem naturze i społeczeństwu.

Etyka korporacyjna

Etyka korporacyjna Daikin jest ramą naszego procesu decyzyjnego. Jest to osobista odpowiedzialność i obowiązek każdego członka Grupy Daikin, aby przestrzegać wysokich etycznych i prawnych standardów postępowania w duchu, niezależnie od tego, czy są one narzucone przez prawo, czy nie.

Nasze wartości

Wiarygodność – Budujemy markę w oparciu o zaufanie i otwartość wobec klientów, współpracowników, partnerów biznesowych i społeczności.

Przedsiębiorcze myślenie - Zachęcamy i nagradzamy inicjatywę i doskonałość wszystkich naszych pracowników.

Harmonijne relecje - Pracujemy z szacunkiem i przekształcamy wyzwania w osiągnie celów Daikin.

 

Transparentność

Od 2008 roku Grupa Daikin uczestniczy w inicjatywie ONZ Global Compact, która ustanawia dziesięć zasad obejmujących cztery obszary praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Daikin zatwierdził również zalecenia grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) w 2019 r. i koncentruje się obecnie na dodatkowym ujawnianiu danych środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania (ESG).

10 kluczowych zasad filozofii grupy Daikin

  • Tworzymy nowe wartości, przewidując przyszłe potrzeby klientów
  • Przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa dzięki wiodącym na świecie technologiom
  • Realizujemy przyszłe marzenia poprzez maksymalizowanie wartości korporacyjnej
  • Myślimy i działamy globalnie
  • Jesteśmy elastyczną i dynamiczną grupą
  • Jesteśmy firmą, która przoduje w stosowaniu praktyk przyjaznych dla środowiska
  • Pamiętając o naszych relacjach ze społeczeństwem, podejmujmy działania i zdobywajmy zaufanie społeczeństwa
  • Duma i entuzjazm każdego pracownika są siłą napędową naszej grupy
  • Jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie dzięki optymalnemu zarządzaniu organizacją i jej zasobami ludzkimi, w ramach naszego szybkiego i płaskiego systemu zarządzania
  • Atmosfera wolności, śmiałości i "best practice, our way"

Przeczytaj nasze aktualności

Dowiedz się więcej o poradach Daikin

Zainspiruj się naszymi referencjami

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?