Skip to main content

Rozwiązania chłodzenia infrastruktury technicznej i serwerowni

Niezawodne i efektywne energetycznie rozwiązania chłodzenia pomieszczeń technicznych, które odpowiadają wymaganiom zarówno dużych, jak i małych pomieszczeń telekomunikacyjnych, serwerowni oraz laboratoriów.

Infografika stałego chłodzenia

Stałe chłodzenie

Chłodzenie techniczne to zadanie nie tylko od 9:00 do 17:00. Centra danych i serwerownie wymagają sterowania klimatem przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu we wszystkich warunkach. Nasze systemy zostały tak zaprojektowane, aby maksymalizować czas sprawności w zróżnicowanych warunkach, od temperatury zaledwie -15°C, do temperatury wysokiej, aż 50°C.

Maksymalizacja okresu sprawności sprzętu

Jednostka zapasowa jest w stanie ciągłej gotowości, więc w przypadku ewentualnej awarii eksploatacyjnej, może przejąć zadanie. Przejęcie pracy następuje automatycznie i natychmiast wysyłany jest alarm w sprawie naprawy awaryjnej. Nigdy nie musisz martwić się wyłączeniem systemu.

Maksymalizacja okresu sprawności sprzętu

Pozyskuj źródła odnawialne

Chłodzenie serwerowni wymaga znacznie wyższego poziomu zużycia energii niż chłodzenie pomieszczeń innego typu. Nasze rozwiązania chłodzenia infrastruktury technicznej są tak zaprojektowane, aby zapewniać całoroczną efektywność oraz obniżenie rocznych kosztów eksploatacji.

Funkcja darmowego chłodzenia

Tryb free-cooling

Tryb free-cooling obniża zużycie energii poprzez wykorzystywanie zimnego powietrza zewnętrznego w miesiącach zimowych. Umożliwia to wyłączenie sprężarek układu chłodzenia opartego na czynniku chłodniczym lub eksploatację przy znacznie niższej wydajności, co skutkuje zaoszczędzeniem pieniędzy.

Unikalna technologia odzysku ciepła

Unikalna technologia odzysku ciepła Daikin zapewnia ponowne wykorzystywanie ciepła wytworzonego podczas chłodzenia procesów dla komfortowego ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla biur, łazienek i innych części budynku.

Rotacja cyklu

Rotacja cyklu

Rotacja cyklu pracy jest standardowa w przypadku naszego układu sterowania zdalnego Sky Air. Po upływie ustalonego okresu czasu, jednostka pracująca przechodzi do trybu gotowości i pracę przejmuje jednostka pozostająca aktualnie w trybie gotowości. Tak funkcja maksymalizuje okres przydatności do eksploatacji każdego systemu, równocześnie zwiększając efektywność.

Chłodzenie infrastruktury dla każdego budynku i spełniające każde wymaganie

Centrum danych Sky air

Sky Air

 • Niedrogi system chłodzenia o wysokiej wydajności
 • Idealny dla małych centrów danych i pomieszczeń urządzeń telekomunikacyjnych
 • Rotacja cyklu pracy i eksploatacja urządzeń zapasowych objęta standardowym układem sterowania
 • Oddzielne sterowniki dla każdej jednostki
 • Unikalna wydajność jednostki wewnętrznej ze wspomaganiem
 • Technologia wykorzystująca czynnik chłodniczy
Agregaty chłodnicze - centrum danych

Agregaty chłodnicze

 • Zaspokajanie wszystkich potrzeb dotyczących klimatu
 • Idealne rozwiązanie dla średnich i dużych centrów danych
 • System z centralnym zarządzaniem dla precyzyjnego sterowania wilgotnością i temperaturą
 • Funkcja free-cooling
 • Unikalna funkcja szybkiego restartu
 • Technologia oparta na wykorzystaniu wody

Sterowanie centralne

Zintegruj jednostkę chłodzenia procesu ze swoim systemem zarządzania budynkiem (BMS). Oferujemy różne integracje interfejsów dla czterech topowych protokołów BMS, tak aby można było zarządzać całym budynkiem z jednego centralnego sterownika.

interfejs Modbus

Interfejs Modbus

Zintegruj wszystkie jednostki Daikin z Twoim systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus.

interfejs KNX

Interfejs KNX

Zintegruj jednostki Split, Sky Air oraz VRV z systemem automatyzacji domu lub zarządzania budynkiem poprzez protokół KNX.

Interfejs BACnet

Zintegruj jednostki VRV, agregaty chłodnicze i centrale klimatyzacyjne z systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół BACnet.

Interfejs LonWorks

Zintegruj jednostki VRV i agregaty chłodnicze z systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół LonWorks.

bg-image

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Właściwie serwisowany system HVAC oferuje wartość i ciągłość pracy. Podejmowanie działań na rzecz przedłużenia trwałości roboczej instalacji decyduje o optymalnym działaniu klimatyzacji przez całą dobę.

Dowiedz się więcej

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?