Skip to main content

ETYKA KORPORACYJNA DAIKIN EUROPE GROUP

Etyka korporacyjna Daikin stanowi wyrażenie podstawowych wartości i reprezentuje ramy podejmowania decyzji. Jest osobistą odpowiedzialnością i zobowiązaniem każdego członka Daikin Europe Group respektowanie wysokich zasad etyki i standardów prawnych postępowania, zarówno pod względem ducha jak i litery, niezależnie od tego, czy jest to narzucane przez prawo, czy nie.

Oto 12 kluczowych elementów etyki korporacyjnej Daikin:

 1. Zapewnianie zgodności z prawem
 2. Dostarczanie bezpiecznych, produktów i usług wysokiej jakości, przewidując przyszłe potrzeby użytkowników końcowych
 3. Prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o zasady uczciwej konkurencji
 4. Praktykowanie uczciwego zaopatrzenia z utrzymywaniem przyjaznych, aczkolwiek wymagających i konkurencyjnych relacji z dostawcami
 5. Respektowanie praw własności intelektualnej oraz poufności informacji firmowych
 6. Ujawnianie informacji firmowych w odpowiednim czasie i we właściwy sposób
 7. Pozostawanie firma, która stara się wywierać minimalne oddziaływanie na środowisko
 8. Zapewnianie bezpieczeństwa naszych operacji
 9. Kultywowanie dynamicznego miejsca pracy, które zaszczepia dumę i entuzjazm u każdego pracownika
 10. Chronienie zasobów korporacji
 11. Praktykowanie umiarkowania w zakresie rozrywki i wymiany prezentów
 12. Zachowywanie nieustępliwej postawy względem zachowań niezgodnych z prawem, antyspołecznych i nieetycznych.

Zgłaszanie niezgodności poprzez whistleblower / hotline

Dziękujemy za zainteresowanie etyką i programem zgodności Daikin Europe. Twoje uwagi są ważne i uczynimy wszystko, aby odpowiedzieć na wszystkie zapytania w odpowiednim czasie. Jesteśmy zaangażowani w zapewnieniu otwartego i uczciwego środowiska, w którym udziałowcy mają prawo wyrażać swoje pytania, troski i potencjalne pogwałcenia dotyczące naszych praktyk biznesowych.

Zachęcamy zdecydowanie do podawania swych danych osobistych w poniższym formularzu sieci Web; można jednak przesłać anonimowe uwagi korzystając z pseudonimu i internetowego konta poczty e-mail, utworzonego specjalnie do tego celu.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?