Skip to main content

Odpowiedzialność za środowisko

Tworzenie ekologicznych rozwiązań sterowania klimatem

Daikin dostarcza najbardziej efektywne i najbezpieczniejsze produkty dla mieszkań, przedsiębiorstw i przemysłu, aby spełniać wszystkie obecne i przyszłe wymagania swoich klientów w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska, a nasze reguły i praktyka postępowania sprawiają, że odpowiedzialność środowiskowa jest podstawą wszystkiego, co robimy. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z zasadami ekologii, ponieważ jest to uzasadnione pod względem ekonomicznym i oczywiście ekologicznym.

odpowiedzialność firmy Daikin za środowisko

Zamykamy obieg L∞p dla bardziej zielonej przyszłości

Zdeterminowani, aby zmniejszyć wpływ działalności Daikin na środowisko, zamykamy obieg czynnika chłodniczego w celu wspierania gospodarki cyrkularnej. Program L∞p by Daikin - Odzysk - Regeneracja - Ponowne Wykorzystanie jest naszą rewolucyjną usługą i istotną częścią naszego zaangażowania w tworzenie zrównoważonej przyszłości. Dołącz do naszej misji i sprawdź jaki możesz mieć udział w gospodarce obiegu zamkniętego dla czynników chłodniczych.

Inicjatywy ekologiczne Daikin na całym świecie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw ekologicznych Daikin na całym świecie, prosimy zapoznać się z witryną Odpowiedzialność społeczna korporacji (CSR) firmy Daikin Industries Ltd.

Cele środowiskowe Daikin Europe N.V.

Daikin Europe posiada bardziej szczegółowy plan działania w zakresie polityki środowiskowej oraz celów środowiskowych z punktu widzenia normy ISO14000. Daikin Europe publikuje co roku raport środowiskowy, zawierający roczną bazę danych dotyczącą tych działań. Dowiedz się więcej >>

 

Nasza polityka środowiskowa opiera się na następujących fundamentalnych zasadach:

 • Zużywanie energii w sposób zrównoważony

  Daikin Europe N.V. nieprzerwanie poszukuje sposobów redukcji zużycia energii w swoich obiektach produkcyjnych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • Redukcja oddziaływania czynników chłodniczych na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej naszych produktów

  Daikin Europe N.V. angażuje się w działania zmierzające do obniżenia emisji gazów cieplarnianych swoich produktów poprzez redukcję oddziaływania czynników chłodniczych oraz poprawę efektywności energetycznej.

 • Kontynuacja wysiłków na poziomie europejskim

  Daikin Europe N.V. ciągle dostosowuje swą politykę środowiskową do zmieniających się globalnych, europejskich i lokalnych podstaw prawnych. Stymuluje to i promuje ścisłe stosowanie wszelkich obowiązujących regulacji prawnych oraz tworzy zalecenia dla ułatwienia wdrażania.

 • Zwiększanie stopnia recyklingu i redukcji odpadów

  Firma Daikin uwzględnia możliwości recyklingu w fazie opracowywania produktów, korzystając z zasad drabiny Lansinka*. Troska o problemy recyklingu i redukcji odpadów jest obecna we wszystkich fazach produktu (produkcja, transport i logistyka, konserwacja itd.). Uzwględniamy także odpowiedzialne postępowanie z produktem na końcu okresu jego użytkowania.

 • Zarządzanie substancjami i preparatami chemicznymi

  Daikin Europe N.V. dąży do optymalnego bezpieczeństwa w odniesieniu do operowania i przechowywania chemikaliów. Obejmuje to poszukiwanie nowszych i bezpieczniejszych produktów, które zastąpiłyby istniejące technologie.

 • Opracowywanie produktów o obniżonym oddziaływaniu na środowisko

  Daikin jest zobowiązane do przestrzegania wszystkich regulacji prawnych dotyczących środowiska. Ponadto, jej proekologiczne wytyczne w jeszcze większym stopniu gwarantują, że nasze produkty są najbardziej zaawansowane pod względem redukcji oddziaływania na środowisko.

 • Wzór odpowiedzialności środowiskowej

  Daikin zamierza być modelową firmą, udostępniając szkolenia oraz informacje o oddziaływaniu jej działalności na środowisko. Wspomagamy i informujemy w dużej mierze organizacje zewnętrzne, swoich sąsiadów oraz społeczność. Staramy się także reprezentować w grupach roboczych działających w ramach odpowiednich branż.

* Drabina Lansinka: zasady i metody zarządzania odpadami stworzone przez członka parlamentu holenderskiego – Ada Lansinka – reprezentowane przez drabinę z pewną liczbą szczebli. Szczeble reprezentują hierarchię narastająco lepszych metod postępowania z odpadami w sposób odpowiedzialny środowisko.

DAIKIN cele środowiskowe

Wyzwania środowiskowe

Wycofywanie F-gazów

Regenerowane czynniki chłodnicze

Pozycja lidera w kwestiach środowiskowych

Zielone serce Daikin

“Podejmujemy działania z myślą o przyszłości Ziemi”

Firma Daikin dostarcza najbardziej efektywne i najbezpieczniejsze produkty dla mieszkań, przedsiębiorstw i przemysłu, aby spełniać obecne i przyszłe wymagania swoich klientów w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Jesteśmy w pełni świadomi swojej odpowiedzialności względem środowiska we wszystkich naszych działaniach, dlatego wszystkie nasze polityki, praktyki i procesy są opracowane i wdrażane z myślą o zachowaniu równowagi ekologicznej.

Zrównoważony rozwój środowiska jest fundamentalnym celem Daikin. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska, ponieważ jest to rozsądne z punktu widzenia zarówno ekonomicznego, jak i ekologicznego.

Zrównoważony rozwój środowiska w ramach naszej bazy klientów

Agregaty chłodnicze Daikin mogą zapewnić precyzyjne sterowanie temperaturami podczas procesu produkcyjnego. Mogą także zapewniać szersze sterowanie klimatem środowiska produkcyjnego, stanowiąc część systemu zarządzania całym budynkiem.

Zapewniamy naszym klientów pełną informację o najnowszych postępach w zakresie naszych innowacyjnych, energooszczędnych technologii i oferujemy im zintegrowane rozwiązania z inteligentnym sterowaniem, które oferują jeszcze większe oszczędności kosztów i redukcje emisji dwutlenku węgła.

Więcej informacji możesz znaleźć w witrynie poświęconej równowadze środowiskowej.

Dowiedz się więcej

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?