Skip to main content

Oczyszczacze powietrza dla biznesu

AstroPure 2000

 

 

 

 

 

Powrót do biznesu, a kontrola jakości powietrza

 

W całej Europie punkty sprzedaży detalicznej, obiekty hotelarskie, ośrodki rekreacyjne i usługi komercyjne już powoli rozpoczynają lub z niecierpliwością oczekują na ponowne otwarcie swoich drzwi dla klientów. Dla właścicieli firm, zapewnienie by klienci czuli się bezpiecznie w przestrzeniach publicznych, stało się kluczowe dla ich przyszłego sukcesu.

Poprawa jakości powietrza, którym oddychamy, stała się ważnym aspektem dla wszystkich, nie tylko dla osób o osłabionym układzie oddechowym, przechodzących rekonwalescencję po Covid-19. Uświadomienie klientom, że ich bezpieczeństwo jest twoim głównym priorytetem, będzie kluczem do zachęcenia ich do powrotu.

Wykazanie, że w danym miejscu istnieją odpowiednie zabezpieczenia pozwalające na ochronę przed bakteriami i wirusami, a także innymi zanieczyszczeniami, takimi jak alergeny i toksyny, które mogą być obecne w środowiskach wewnętrznych, jest doskonałym punktem wyjścia.

 

 

 

 

 

Budowanie lojalności pracowników i klientów

 

Właściciele firm ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko klientom, ale także personelowi. Jedną z kwestii, które uwydatniła pandemia, jest znaczenie jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ - Indoor Air Quality), co spowodowało, że pracownicy stali się bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. Wielu z nich doskonale zdaje sobie sprawę, że środki czyszczące, których używają, mogą uwalniać gazy lub lotne związki organiczne w wyniku zetknięcia się z powietrzem.

Mając na względzie efektywność, zapewnienie czystego powietrza w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ zanieczyszczenia mogą wpływać na wydajność personelu,  powodując  m.in. zawroty głowy i nudności. W dłuższej perspektywie tak zwany "syndrom chorego budynku" może mieć wpływ na zatrudnienie i utrzymanie pracowników.

Otwieranie okien nie zawsze wystarcza

Aby pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii, eksperci zalecają okresowe otwieranie okien w celu recyrkulacji powietrza i rozproszenia cząsteczek. Zalecany współczynnik Krotności Wymiany Powietrza (ACR – z ang. Air Change Rate) jest różny w zależności od rodzaju pomieszczenia*, na przykład:

·       Sale lekcyjne 2-4 wymiany powietrza/godz.

·       Siłownie – 4-6 wymian powietrza/godz.

·       Restauracje – 4-8 wymian powietrza/godz.

·       Biura – 2-8 wymian powietrza /godz. (w zależności od powierzchni i liczby osób)

Otwieranie okien (o ile jest możliwe), może nie zawsze być wystarczające lub odpowiednie, w zależności od konstrukcji i sposobu użytkowania budynku, a także pory roku, szczególnie w szkołach i żłobkach, gdzie temperatury muszą być utrzymywane na wyższym poziomie. Oczyszczacze powietrza mogą zapewnić ekonomiczne i szybkie rozwiązanie - oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach poprzez recyrkulację i wysokowydajną filtrację.

 

 

 

 

 

Łatwe, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie

Najnowszy oczyszczacz powietrza Daikin, AstroPure 2000, został opracowany specjalnie w celu rozwiązania problemów związanych z oczyszczaniem powietrza, z którymi borykają się właściciele firm funkcjonujących w „nowej rzeczywistości” w środowisku komercyjnym.

Jest to całkowicie samodzielna, mobilna jednostka. Oczyszczacz powietrza może być przełączany między obszarami, aby zapewnić oczyszczanie wysokiego stopnia bezpośrednio wtedy, kiedy jest to potrzebne, chroniąc pracowników i klientów przed wirusami, w tym przed odmianą SARS-CoV-2, z pełną zgodnością z procedurą VDI 6022 i innymi wytycznymi.  AstroPure 2000 wykorzystuje najnowsze z zaawansowanych technologii filtracji i oczyszczania, łącząc najwyższej klasy filtrację HEPA z opcjonalnym promieniowaniem bakteriobójczym UV (UVGI – z ang. Ultraviolet germicidal irradiation). Jego filtry wstępne usuwają zanieczyszczenia, w tym bakterie, drobne cząstki kurzu i alergeny, jednocześnie eliminując zapachy, aby pozostawić pomieszczenia w czystości i świeżości.

Dzięki temu, że jest to urządzenie typu "plug and play", można go bardzo łatwo i szybko podłączyć. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych modyfikacji na miejscu  w celu  skorzystania z AstroPure 2000. Przesuwna konstrukcja tacy zapewnia dostęp do wentylatora i możliwość jego serwisowania, a czujniki i regulator prędkości można znaleźć na panelu sterującym. Kontrolki na panelu sygnalizują, kiedy filtry wymagają wymiany, a sterowanie wentylatorem o zmiennej prędkości zapewnia maksymalną możliwość adaptacji.  AstroPure 2000 może być również dostarczany z cyfrowym wyświetlaczem LCD.

Zdolność do tworzenia przepływów powietrza do 2000 m3/h powoduje, iż AstroPure 2000 ma doskonały zasięg do 200 m2  i nadaje się do użytku w pomieszczeniach handlowych lub miejscach publicznych, wewnątrz pomieszczeń lub w osłoniętej przestrzeni zewnętrznej.

Wyjątkowo ciche w użyciu, nowe urządzenie zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza w odniesieniu do wielu zastosowań komercyjnych w tym biur, punktów handlu detalicznego, restauracji, kawiarni i siłowni, a także szkół i żłobków.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, odwiedź stronę produktu LINK 

* Optymalny ACR należy ocenić na podstawie liczby osób/100 m2 i min. wymaganego wskaźnika świeżego powietrza na osobę - zgodnie z normą ASHRAE 62.1-2013, Wentylacja dla akceptowalnej jakości powietrza w pomieszczeniach https://www.ashrae.org/Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?