Sprawność sezonowa

Daikin jest liderem w dziedzinie sprawności sezonowej

Prekursor innowacji

Podstawę naszej misji stanowi innowacyjność oraz zaangażowanie w zapewnieniu klientom produktów najbardziej ekologicznych i efektywnych energetycznie. Kiedy Unia Europejska wydała dyrektywę o ekoprojektowaniu (Ekodesign Directive)) (2009/125/EC), akt prawny określający minimalne standardy efektywności dla produktów zużywających energię, byliśmy przygotowani, aby sprostać temu wyzwaniu.

W roku 2010 firma Daikin stała się pierwszym wytwórcą i producentem HVAC-R wprowadzającym sprawność sezonową. To nowatorska metoda opracowywania i wprowadzania bardziej efektywnych energetycznie technologii dla swych produktów w celu zredukowania kosztów eksploatacji oraz stopnia degradacji środowiska.

Ta inicjatywa stanowiła dla firmy Daikin fundament, by stać się proaktywnym liderem nie tylko w dziedzinie zgodności z przyszłymi aktami prawnymi, lecz przekraczania ich wymagań dzięki naszym zaawansowanym technologiom i produktom.

sprawność sezonowa

Czym jest sprawność sezonowa?

Sprawność sezonowa stanowi miarę rzeczywistej efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodzących w okresie jednego roku. Inaczej niż w przypadku starszych systemów ogrzewania i chłodzenia, sprawność sezonowa monitoruje codzienną eksploatację systemu, obejmując wahania temperatury i okresy gotowości. Po upływie jednego roku dane sprawności sezonowej przedstawiają bardziej zaawansowany i pewny przegląd zużycia energii przez system. Wspiera to klientów w podejmowaniu właściwych kroków dla redukcji śladu ekologicznego ich systemu.

Sprawność sezonowa i klasy energetyczne

Aby zapewnić, że te standardy efektywności energetycznej są spełnione, dyrektywa ekoprojektowania Unii Europejskiej wymaga umieszczania na gamie produktów Daikin jednakowych etykiet klas energetycznych. Prezentują one efektywność energetyczną urządzeń ogrzewających i chłodzących, co umożliwia klientom porównywanie modeli.

Lot10-photogrid.png

Klasa energetyczna - LOT 10

Generowanie klas dla systemów klimatyzacyjnych

Lot1-2-photogrid.png

Klasa energetyczna - LOT 1 & 2

Generowanie klas dla wodnych systemów grzewczych.

Lot6-photogrid.png

Klasa energetyczna - LOT 6

Generowanie klas oraz zapoznanie się z danymi technicznymi dla zespołów wentylacyjnych

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT21

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych

EntrLOT1.png

Ekoprojekt - Entr LOT1

Zapoznanie się z danymi technicznymi dla zespołów wentylacyjnych.

Inteligentne wykorzystanie energii

Firma Daikin wprowadziła od roku 2010 efektywność energetyczną do swojej bogatej gamy produktów, aby pomagać klientom w obniżaniu kosztów i osiąganiu wyższych poziomów efektywności energetycznej. Poznaj niektóre z najnowocześniejszych rozwiązań sterowania klimatem Daikin, które wykorzystują sprawność sezonową, aby spełniać wymagania sektora przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego

skyair_RZAG-LV1.png

Daikin Sky Air

Sky Air firmy Daikin to seria wiodących w branży urządzeń do małych zastosowań komercyjnych. Gama urządzeń Sky Air, zaprojektowana, aby zapewniać optymalną sprawność sezonową, osiąga klasę energetyczną A++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

bluevolution_emura_710x460.jpg

Daikin Split

System Daikin split obejmuje bogatą gamę jednostek wewnętrznych, odpowiadających wysokim standardom wzornictwa i sprawności działania. Funkcje oszczędzania energii, takie jak czujnik "inteligentne oko" oraz tygodniowe zegary programowane uzyskują sprawność sezonową A+++.

vrv-485x200.png

Daikin VRV

Technologia VRV firmy Daikin ma zapewniać wysoką sprawność sezonową w sektorze komercyjnym. Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego (VRT) zapewnia osiąganie przez gamę produktów VRV najwyższych poziomów komfortu i efektywności dla użytkowników końcowych.

Chiller-product-485x200.png

Agregaty chłodnicze Daikin

Agregaty chłodnicze Daikin są wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie zapewniające najwyższą efektywność energetyczną i obniżenie kosztów eksploatacji.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Daikin Altherma, jako najlepiej sprzedająca się pompa ciepła na rynku, zapewnia niższy poziom emisji, dzięki zrównoważonej produkcji energii i energooszczędnej technologii.