Skip to main content

Aktualności korporacyjne w zakresie czynników chłodniczych

Daikin udostępnia bezpłatnie 30 patentów HFC-32 dla systemów VRF

Informacja prasowa, lipiec 2022

Daikin Europe N.V. poinformował o niezastrzeganiu patentu HFC-32, co zapewni bezpłatny dostęp dla całego rynku do 30 patentów związanych z systemami VRF1) w połączeniu z czynnikiem chłodniczym HFC-32, znanym również jako R32. Spowoduje to dalszą promocję i rozwój w stosowaniu niemieszanego, jednoskładnikowego czynnika chłodniczego HFC-32 w systemach VRF. Czynnik ten ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż, czynnik chłodniczy R410A konwencjonalnie stosowany w systemach VRF.

Bruksela, lipiec 2022 – Decyzja Daikin o zapewnieniu swobodnego dostępu do swoich patentów ma miejsce w kontekście prób ograniczenia wpływu HFCs2) na globalne ocieplenie, zwłaszcza teraz, gdy poprawka Kigali do Protokołu Montrealskiego3) jest wprowadzana do rzeczywistych przepisów krajowych.

 

regulacje F-Gasowe w Europie

W przypadku Unii, Europejskiej Komisja Europejska rozważa obecnie aktualizację istniejącego rozporządzenia w sprawie F-gazów, co może skutkować zaostrzeniem wymagań dotyczących stosowania czynników chłodniczych. Również systemy VRF będą podlegać nowej regulacji, jeśli wejdzie ona w życie. Systemy VRF wykorzystywane są do ogrzewania i chłodzenia dużych budynków, takich jak biura, szkoły czy szpitale. W tym celu wiele jednostek wewnętrznych jest podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej, a zamknięty obieg czynnika chłodniczego porusza się elastycznie przez system, umożliwiając indywidualną regulację temperatury w całym budynku. Czynnikiem chłodniczym HFC konwencjonalnie stosowanym w systemach VRF jest R410A.

Rozporządzenie w sprawie F-gazów zmusi producentów klimatyzacji i ogrzewania do wyboru czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP). HFC-32 (R32) może zapewnić rozwiązanie VRF z czynnikiem chłodniczym o tak niskim GWP. W tej sytuacji bezpłatny dostęp do patentów Daikin może przyspieszyć tą adaptację.

 

„Daikin kompleksowo ocenia szeroką gamę czynników chłodniczych i promuje wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego dla każdego zastosowania, a obecnie uważa HFC-32 za najbardziej odpowiedni czynnik chłodniczy dla systemów VRF”, mówi Martin Dieryckx, dyrektor generalny Centrum Badań Środowiskowych w Daikin Europe . „HFC-32 ma wiele zalet, które mogą pomóc zmniejszyć wpływ klimatyzacji na środowisko. HFC-32 to czynnik chłodniczy nie niszczący warstwy ozonowej, a jego GWP wynosi jedną trzecią4) konwencjonalnego czynnika chłodniczego R410A. Zapewnia doskonałą wydajność systemu i jest łatwo dostępny. Jako jednoskładnikowy czynnik chłodniczy jest łatwy do odzysku, recyklingu i regeneracji, co zmniejsza potrzebę dodatkowej produkcji świeżego/nowego czynnika chłodniczego”.

Kazuhide Mizutani, dyrektor generalny Centrum Badawczego EMEA firmy Daikin, mówi: „Patenty, których firma Daikin Europe zobowiązała się nie zastrzegać, obejmują te dotyczące kontroli prędkości obrotowej sprężarki i systemów bezpieczeństwa, takich jak czujniki wycieku czynnika chłodniczego. Zobowiązanie to ułatwi innym producentom klimatyzacji i ogrzewania opracowanie systemów VRF wykorzystujących HFC-32. Ponadto promowanie instalacji systemów bezpieczeństwa w urządzeniach zmniejsza obowiązki instalatorów klimatyzacji związane z kontrolą systemów”.

 

Daikin Industries zobowiązał się do nieczynienia użytku z praw do 90 nowych patentów

Daikin Industries Ltd., firma-matka Daikin Europe N.V., zobowiązała się do niezastrzegania patentów w odniesieniu do odpowiednich urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących HFC-32 od 2019 r. w celu przyczynienia się do ochrony środowiska.

Oprócz patentów Daikin Europe, korporacja Daikin zobowiązała się do niepotwierdzenia 90 nowych patentów, co oznacza wniesienie dodatkowych korzyści w ochronę środowiska na całym świecie.

Lista patentów oraz szczegółowe warunki dostępne są na stronie Daikin Industries  ( w języku angielskim): https://www.daikin.com/patent/r32

 

Prawa autorskie: Daikin Central Europe
Odniesienia i skróty:
1)       System VRF = System o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego
2)       HFC = Wodorofluorowęglowodory
3)      Poprawka z Kigali do Protokołu Montrealskiego została przyjęta na 28. Spotkaniu Stron (MOP 28) w Kigali w Rwandzie w 2016 r. Jej celem jest stopniowe wycofywanie HFC z 85% redukcją wpływu ekwiwalentu CO2 na globalne ocieplenie dla krajów Grupy 1 od 2019 do 2036, 80% redukcją dla krajów Grupy 2 od 2024 do 2045 oraz 85% redukcją dla niektórych krajów i regionów od 2028 do 2047..
4)       Wartości GWP oparte na 100-letnim horyzoncie czasowym z Czwartego Raportu Oceniającego IPCC (AR4)..
 

Daikin Industries Ltd.
Daikin Industries Ltd. z siedzibą w Osace w Japonii zatrudnia około 89 000 osób na całym świecie i osiągnęła sprzedaż na poziomie około 23,7 miliarda euro w roku podatkowym 2021 (21 kwietnia – 22 marca). Firma jest światowym liderem na rynku pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych oraz filtracji powietrza. Daikin Industries Ltd. jest jedynym producentem klimatyzacji na świecie, który samodzielnie opracowuje i produkuje wszystkie ważne komponenty, takie jak czynniki chłodnicze, sprężarki i elektronika.
Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, i oczyszczania powietrza. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania szyte na miarę dla celów mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Do tej pory Daikin Europe N.V. zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Główna siedziba Daikin Europe Group znajduje się w Belgii w Ostendzie. Firma powstała w 1972 roku, produkcja w Europie rozpoczęła się w 1973 roku.
Daikin Airconditioning Central Europe
Daikin Air conditioning Central Europe została założona w 1999 roku z siedzibą w Wiedniu, Austria, jako spółka zależna Daikin Europe N.V. Portfolio firmy obejmuje produkty i rozwiązania do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Ponad 560 pracowników i 2500 partnerów odpowiada za sprzedaż i serwis w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Kosowo, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Dzięki aplikacji Your Daikin World w siedzibie głównej w Wiedniu, branża HVAC-R i sektor budowlany mają dostęp do nowoczesnego centrum doświadczeń do współtworzenia dostosowanych do potrzeb rozwiązań dla hoteli, sklepów, biur lub dużych zastosowań komercyjnych. Obejmuje również jedno z 9 ośrodków szkoleniowych w regionie Daikin Central Europe.
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Daikin Airconditioning Poland Sp.z o.o. została założona w 2001 roku z siedziba biura głównego w warszawie, jako spółka zależna Daikin Europe N.V. Prowadzi dystrybyjcje, doradztwo i serwis wszystkich urządzen oferowanych przez grupe Daikin na terenie polski. Oferuje Efektywne energetycznie i zaawansowane technologicznie rozwiazania do ogrzewania, klimatyzacji, chłoddzenia zarówno w obiektach komercyjnych, przemysłowych jak i w budownictwie indywidualnym. Posiada szereg biur regionalnych w całej polsce oraz oferuje swoje produkty i usługi poprzez siec autoryzowanych Partnerów w całym kraju.
Kontakt dla mediów
Doris Passler
Corporate Communications Daikin Central Europe
T.: +43 664 24 56 444
Mail: passler.d@daikin.at
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1
1230 Vienna
Austria
Agnieszka PIóro
Koordynator mdziału marketingu Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.q
T.: +48 691 89 22 80
Mail: pioro.a@daikin.pl
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiakow 36
02-255 Warszawa
Polska

 

This might also interest you

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?