Skip to main content

Nowy inteligentny menadżer ma zwiększyć wydajność urządzenia

4/01/2018

Firma Daikin ogłosiła uruchomienie Inteligentnego Zarządzania dla agregatów wody lodowej. Nowy Inteligentny Menadżer Agregatów Chłodniczych (iCM) oferuje maksymalne osiągi i niezawodność dzięki zastosowaniu kompletnego, wszechstronnego systemu kontroli, który zarządza uruchomieniem, sekwencjonowaniem i etapowaniem pracy agregatów wody lodowej w celu optymalizacji zużycia energii poprzez zarządzanie mocą agregatów i ich obciążeniem, zgodnie z operacyjnym zapotrzebowaniem przy zmniejszonych wymaganiach dotyczących utrzymania.

 

Nowe rozwiązanie Inteligentnego Menadżera Agregatów Chłodniczych to najnowsza wersja z serii innowacji oferowanych w ramach Applied System Control, wprowadzonych przez firmę Daikin, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu. Połączenie inteligentnych systemów sterowania inwerterami i sprężarek o wysokiej wydajności ma na celu zapewnienie najwyższych poziomów wydajności energetycznej i niezawodności przez długi okres ich eksploatacji. Dostępne jedynie dla branży chłodniczej lub w niektórych wersjach pomp ciepła, systemy te oferują efektywne pod względem kosztów, wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla aplikacji zapewniających komfort dla zastosowań w środowiskach, w których wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

 

Optymalne wyniki przy niezawodnym funkcjonowaniu

Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii, nowe rozwiązanie iCM oferuje nowatorskie cechy, które opracowano w celu optymalizacji osiągów i zużycia energii. Wbudowana możliwość Ustawień Eksploatacyjnych Agregatów Wody Lodowej zapewnia, że liczba eksploatowanych agregatów zawsze pozostaje w określonym przedziale, niezależnie od zmian w zapotrzebowaniu w trakcie optymalnej realizacji funkcji ich uruchamiania, sekwencjonowania i etapowania. Ponadto, dostosowanie mocy agregatów do ich wykorzystania umożliwia systemowi intuicyjne wychwytywanie wzrostu takiego zapotrzebowania, wówczas ostatni agregat chłodniczy zostaje przesunięty na początek kolejki, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu w agregatach pompy dedykowanej typu Next ON, przy wykorzystaniu minimalnej częstotliwości VFD, zwiększając tym samym ich wydajność.

Nowe rozwiązanie jest również efektywne pod względem kosztów eksploatacyjnych: Nowy system jest w stanie określić, dzięki monitoringowi informacji wchodzących bezpośrednio ze sterowników jednostek chłodniczych, pomp i zamkniętych zaworów, czy agregaty chłodnicze są dostępne, czy też nie. Pozwala to minimalizować ryzyko nieoczekiwanej awarii, dzięki zastosowaniu ich monitoringu w trybie 24/7 i powiadamiania e-mailowego za pomocą zdalnego systemu firmy Daikin służącego do monitoringu i kontroli (www.daikinonsite.com). Takie rozwiązanie, w połączeniu z optymalizacją kolejności, w jakiej dostępne agregaty chłodnicze są włączane i wyłączane, w zależności od godzin pracy, dodatkowo zwiększa ich niezawodność i zmniejsza koszty utrzymania.

Inteligentna logika

Strategia kontroli odpowiada za optymalne uruchamianie, sekwencjonowanie i etapowanie pracy agregatów, dostosowując wykorzystanie mocy agregatów do zapotrzebowania, w zależności od indywidualnych wymagań. Zastosowanie rozwiązania iCM jest niezwykle istotne dla uzyskania efektywnego pod względem energetycznym rozwiązania dla chłodni, gdyż umożliwia ono określenie, które agregaty są dostępne do użytku oraz kontrolowanie kolejności i wskaźnika częściowego obciążenia, w jakiej są one włączane i wyłączane, a także zwiększanie i obniżanie wykorzystywanej mocy, w zależności od szeregu czynników, między innymi, godzin eksploatacji i celów związanych z wydajnością energetyczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu temperatury i cykliczności wykorzystania agregatów, aby w ten sposób zapewnić najbardziej korzystne ich połączenie pod względem energetycznym i wykorzystania mocy.

Elastyczne opcje spełniające wszelkie wymagania

Zaprojektowane dla obsługi agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i wodą dla całej gamy zastosowań, począwszy do małych projektów detalicznych, po duże komercyjne i regionalne projekty, rozwiązanie iCM może również efektywnie wspomagać wiele form eksploatacji urządzeń intensywnie wykorzystujących energię, centrów danych, specjalistycznych obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie zależy od zastosowania agregatów chłodniczych w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli procesu chłodzenia i zarządzania klimatem.

 

Nowy sterownik jest dostępny w dwóch wersjach i można go zamówić wraz z agregatami wody lodowej lub też osobno, w celu doposażenia już funkcjonujących systemów. Standardowa wersja oferowana jest wraz z gotową, wstępnie skonfigurowaną biblioteką zastosowań, oferując możliwość wyboru trzech opcji konfiguracyjnych, w zależności od liczby agregatów chłodniczych i urządzeń peryferyjnych, które mają być zarządzane. Można go zastosować do obsługi maksymalnie 8 agregatów chłodniczych. Dostępna jest wersja zindywidualizowana, która może zostać zaprogramowana dla innych zastosowań i do wielkości obiektu.

 

Pochwal się swoim sukcesem

Obie wersje zostały wyposażone w urządzenie do pomiaru i weryfikacji wydajności energetycznej obiektu. Nowe rozwiązanie iCM oferuje również możliwość prowadzenia zdalnego monitoringu i kontroli. Operacyjne dane są gromadzone i przekazywane za pomocą łącza internetowego do zdalnego systemu monitoring i kontroli firmy Daikin (www.daikinonsite.com), co również umożliwia realizację zdalnej kontroli i konfiguracji. iCM umożliwia także integrację z systemami zarządzania budynkami, tym samym oferując ulepszone inteligentne rozwiązania.

 

 

„Nowy inteligentny Menedżer Agregatów Chłodniczych (iCM) zawiera wiele innowacji dotyczących wydajności energetycznej, tym samym użytkownicy mogą polegać na systemie kontroli Daikin dla uzyskania najwyższych poziomów wydajności energetycznej i niezawodności przez cały długi okres eksploatacji. Ponieważ jesteśmy pewni zapewnianych przez nas wydajności, już w standardowej wersji oferujemy jednoroczne połączenie ze stroną www.daikinonsite.com.” mówi starszy dyrektor ds. rozwoju działalności w Daikin, Rafael Pérez Cortines.

 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić stronę: https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/system-controls.html

 

O firmie Daikin Europe NV

Firma Daikin Europe N.V. jest wiodącym europejskim producentem sprzętu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, w tym również pomp ciepła i układów chłodniczych. Daikin zatrudnia około 5.500 pracowników w całej Europie oraz w 10 głównych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Włoszech, Turcji i w Zjednoczonym Królestwie.

 

W skali globalnej, firma Daikin cieszy się uznaniem ze względu na swoje pionierskie podejście do rozwoju produktów oraz niezrównaną jakość i wszechstronność swoich zintegrowanych rozwiązań. Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu w zakresie projektowania i produkcji systemów do ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, firma Daikin jest liderem na rynku technologii pomp ciepła. Przy sprzedaży, która do dzisiaj wyniosła ponad 500.000 systemów, Daikin VRV i Daikin Altherma są najczęściej sprzedawanymi pompami ciepła w Europie.

 

Niniejszy komunikat prasowy został wydany w imieniu firmy Daikin Europe NV. W celu uzyskania dalszych informacji o Daikin Europe, proszę przesłać e-mail na adres office@daikin.pl

Press release

Related articles

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?