Skip to main content

Klimatyzatory są pompami ciepła

Jak systemy klimatyzacji mogą odegrać kluczową rolę w obniżeniu zużycia gazu tej zimy?

Wobec niepewności związanej z dostawami i cenami gazu ziemnego, europejskie kraje członkowskie szukają sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 15% w nadchodzącej zimie. Część rozwiązania leży w alternatywnych źródłach ogrzewania, takich jak wykorzystanie istniejących już dziś systemów klimatyzacji. W rzeczywistości system klimatyzacji to pompa ciepła typu powietrze-powietrze zdolna do ogrzewania budynków w bardzo wydajny i skuteczny sposób. W przypadku budynku o powierzchni 600 m², wykorzystanie do ogrzewania systemu klimatyzacji jako pompy ciepła powietrze-powietrze może pomóc zaoszczędzić do 112 880 kWh gazu ziemnego i zmniejszyć koszty ogrzewania o 25%.

Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, Komisja Europejska opracowała Europejski Plan Redukcji Zapotrzebowania na Gaz (1), zalecając państwom członkowskim dobrowolne zmniejszenie zużycia gazu o 15% od chwili obecnej do marca 2023 roku. Według UE duże oszczędności można uzyskać dzięki sposobowi, w jaki ogrzewamy i chłodzimy nasze budynki. Szacuje się, że blisko 30% budynków komercyjnych w UE jest nadal ogrzewanych gazem (2), podczas gdy niektóre są również wyposażone w system klimatyzacji. Często nie rozumie się, że system klimatyzacji to pompa ciepła typu powietrze-powietrze, którą można wykorzystać do wydajnego i efektywnego ogrzewania pomieszczeń. Budynki mogą znacząco i natychmiastowo zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz dzięki użytkowaniu systemu klimatyzacji w trybie ogrzewania i jednocześnie obniżyć koszty ogólne.

Zmniejszenie rachunków za gaz

Z obliczeń wiodącego producenta pomp ciepła, firmy Daikin, wynika, że wykorzystanie systemu klimatyzacji do ogrzewania znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na gaz ziemny. W przykładzie budynku biurowego o powierzchni 600 m², pompa ciepła VRV typu powietrze-powietrze pozwala uniknąć zużycia do 112 880 kWh gazu ziemnego w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem pomieszczeń (3). Oprócz tego firmy mogą zmniejszyć koszty energii o blisko 30% dzięki wykorzystaniu pomp ciepła. W przypadku firmy działającej w Belgii oznacza to obniżenie kosztów ogrzewania z 25 237 euro do 17 695 euro rocznie (4).

Dlaczego pompa ciepła jest tak efektywna?

Pompa ciepła typu powietrze-powietrze posiada zarówno jednostkę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Podczas pracy w trybie chłodzenia, jednostka wewnętrzna pobiera ciepło z pomieszczenia i przekazuje je do jednostki zewnętrznej, która odprowadza ciepło na zewnątrz. Działanie to można jednakże odwrócić, aby ogrzewać pomieszczenia, wykorzystując ciepło pobrane z powietrza zewnętrznego przez jednostkę zewnętrzną. Nawet przy temperaturach zewnętrznych znacznie niższych od 0°C, pompa ciepła typu powietrze-powietrze będzie nadal efektywnie zapewniać ogrzewanie.

Pompa ciepła jest do czterech razy bardziej efektywna niż system gazowy, ponieważ trzy czwarte energii wykorzystywanej do ogrzewania pochodzi za darmo z powietrza zewnętrznego, a tylko jedna czwarta zużywana w postaci energii elektrycznej.

Dalsze zmniejszanie zużycia energii

Jeśli w budynku została już zainstalowana pompa ciepła, można ją zoptymalizować poprzez zastosowanie systemów energooszczędnych, które dodatkowo obniżą rachunki za energię. Inteligentne systemy chmurowe, takie jak usługa w chmurze firmy Daikin, oferują klientom dostęp do narzędzi, które nie tylko wykrywają nadmierne zużycie energii w częściach budynku, ale systemy te pozwalają również na szybkie działanie i interwencję tam, gdzie jest to konieczne.

Firma Daikin, lider zrównoważonej transformacji na rynku HVAC

Jako wiodąca firma w dziedzinie pomp ciepła, Daikin wspiera europejską transformację energetyczną za pomocą różnych rozwiązań pomp ciepła opracowanych i produkowanych w Europie. Zgodnie z Wizją Środowiskową 2050, firma dąży do tego, aby do 2050 roku stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości i okresie eksploatacji produktów i rozwiązań. Dysponując siecią lokalnie przeszkolonych ekspertów, firma pomoże swym klientom w dekarbonizacji budynków i tworzeniu zdrowego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji tutaj

 

  1. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW "Oszczędzaj gaz dla bezpiecznej zimy" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Bilans energetyczny - Zużycie finalne - pozostałe sektory - usługi handlowe i publiczne - zużycie energii: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Obliczone za pomocą Kalkulatora sezonowego Daikin dostępnego na portalu biznesowym Daikin (wymagana rejestracja) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), obliczone dla pompy ciepła VRV 28HP z podłączonymi 15 jednostkami wewnętrznymi, z szacunkowym obciążeniem cieplnym 100 W/m²

  4. Na podstawie testu V przeprowadzonego w dniu 2022.10.05 na stronie https://vtest.vreg.be/ przy kontrakcie Engie Flow gas PRO Gas: 25 236,90 euro/rok za ogrzewanie tradycyjne (112 880 kWh gazu) względem kontraktu na energię elektryczną Engie Flow PRO: 17 694,78 euro/rok za używanie systemu VRV do ogrzewania (28 192 kWh energii elektrycznej) (ceny zawierają koszt energii, koszt dystrybucji, podatki, bez VAT dla Ostendy, Belgia)

O firmie


Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. z siedzibą w Osace w Japonii zatrudnia około 89 000 osób na całym świecie i osiągnęła sprzedaż na poziomie około 23,7 miliarda euro w roku podatkowym 2021 (21 kwietnia – 22 marca). Firma jest światowym liderem na rynku pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych oraz filtracji powietrza. Daikin Industries Ltd. jest jedynym producentem klimatyzacji na świecie, który samodzielnie opracowuje i produkuje wszystkie ważne komponenty, takie jak czynniki chłodnicze, sprężarki i elektronika.

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, i oczyszczania powietrza. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania szyte na miarę dla celów mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Do tej pory Daikin Europe N.V. zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Główna siedziba Daikin Europe Group znajduje się w Belgii w Ostendzie. Firma powstała w 1972 roku, produkcja w Europie rozpoczęła się w 1973 roku.

Daikin Airconditioning Central Europe

Daikin Air conditioning Central Europe została założona w 1999 roku z siedzibą w Wiedniu, Austria, jako spółka zależna Daikin Europe N.V. Portfolio firmy obejmuje produkty i rozwiązania do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Ponad 560 pracowników i 2500 partnerów odpowiada za sprzedaż i serwis w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Kosowo, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Dzięki aplikacji Your Daikin World w siedzibie głównej w Wiedniu, branża HVAC-R i sektor budowlany mają dostęp do nowoczesnego centrum doświadczeń do współtworzenia dostosowanych do potrzeb rozwiązań dla hoteli, sklepów, biur lub dużych zastosowań komercyjnych. Obejmuje również jedno z 9 ośrodków szkoleniowych w regionie Daikin Central Europe.

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

Daikin Airconditioning Poland Sp.z o.o. została założona w 2001 roku z siedziba biura głównego w warszawie, jako spółka zależna Daikin Europe N.V. Prowadzi dystrybyjcje, doradztwo i serwis wszystkich urządzen oferowanych przez grupe Daikin na terenie polski. Oferuje Efektywne energetycznie i zaawansowane technologicznie rozwiazania do ogrzewania, klimatyzacji, chłoddzenia zarówno w obiektach komercyjnych, przemysłowych jak i w budownictwie indywidualnym. Posiada szereg biur regionalnych w całej polsce oraz oferuje swoje produkty i usługi poprzez siec autoryzowanych Partnerów w całym kraju.

 

Kontakt dla mediów

Doris Passler
Corporate Communications Daikin Central Europe
T.: +43 664 24 56 444
Mail: passler.d@daikin.at
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1
1230 Vienna
Austria

Agnieszka PIóro
Koordynator mdziału marketingu Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

T.: +48 691 89 22 80
Mail: pioro.a@daikin.pl
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiakow 36
02-255 Warszawa
Polska

Powiązane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?