header_3D_APP.jpg

APLIKACJA DAIKIN 3D

Nowa aplikacja 3D firmy Daikin

Daikin 3D jest aplikacją przeznaczoną dla klientów i zawodowych instalatorów, umożliwiającą dokonanie wyboru układu klimatyzacji i obejrzenie jej w domu, ZANIM zostanie zakupiona.
Wydrukuj znacznik na arkuszu formatu A4 lub A3. Umieść ten arkusz na ścianie w miejscu, gdzie miałaby zostać zainstalowana wybrana jednostka, skadruj arkusz za pomocą tabletu i wybrany klimatyzator pojawi się w rzeczywistych rozmiarach jako obraz 3D.

Włącz go, podejdź bliżej, obejrzyj pod każdym kątem, a nawet wykonaj zdjęcia, aby można było dokonać porównania wszystkich możliwości z oferty Daikin. Lecz to jeszcze nie koniec.
Umieść znacznik na podłodze, na tarasie lub na balkonie, gdzie zmierzasz zainstalować jednostkę zewnętrzną (z typoszeregu urządzeń single i multi split) i pojawi się ona na ekranie.
W ten sposób możesz wybrać najlepsze miejsce instalacji, zapewniające prawidłową eksploatację i konserwację.

Firma Daikin sygnalizuje, że w wyniku wyświetlania obrazów 3D przy użyciu aplikacji Daikin może dojść do wystąpienia niedokładności i błędów, za które nie może być ona w żaden sposób odpowiedzialna.
Jeżeli chcesz uzyskać dokładne dane, możesz zapoznać się z dokumentacją techniczną i handlową.
Aby zgłosić wniosek o dodatkowe szczegółowe informacje, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.