Skip to main content

Czy klimatyzacja może spowodować, że zachoruję?

Tylko źle konserwowany system klimatyzacji może spowodować, że zachorujesz. Dobrze konserwowany system klimatyzacji może jedynie przyczyniać się do do zdrowszego środowiska.

Wilgotność
Ponieważ kontroluje on poziom wilgotności, następuje zredukowanie rozwoju roztoczy i pleśni. Klimatyzacja utrzymuje poziom wilgotności w zakresie 40 - 60%, co jest korzystne dla osób z alergiami.

Wentylacja
Z klimatyzacją może być zintegrowana funkcja wentylacji. Wentylacja mechaniczna staje się coraz bardziej ważna ze względu na sposób budowania dzisiejszych domów. Dostarczanie świeżego powietrza zapobiega syndromowi chorego budynku.

Filtrowanie
Wszystkie jednostki są wyposażane w filtry. Typ filtra może różnić się w zależności od typu systemu i potrzeb klienta. Skuteczność filtrowania zaczyna się od wychwytywania kurzu i drobin po drobny pył i pyłki kwiatowe, bakterie, wirusy i zapachy, a nawet drobnoustroje i dym.
Ważne jest dokonywanie wymiany filtrów w określonych odstępach czasu. Kiedy wymianę filtra przeprowadzi się zbyt późno, występuje ryzyko, że przesycony filtr zacznie rozprowadzać bakterie, zamiast je wychwytywać.

Przeciąg
Nie będą występować przeciągi, jeśli sprzęt zostanie poprawnie dobrany. Jest to zadanie dla specjalistów i obliczenia powinien przeprowadzić instalator. System o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej temperatury. Dobranie systemu zbyt wysokiej wydajności doprowadzi do występowania przeciągów i wahań temperatury.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?