Czy mogę zmienić ustawienia sieciowe adaptera sieciowego Daikin Altherma LAN (np. Skonfigurować adres IP) za pośrednictwem aplikacji Daikin Online Control Heating?

Nie można zmienić ustawień sieciowych adaptera sieci lokalnej Daikin Altherma za pomocą aplikacji Daikin Online Control Heating. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika karty sieciowej Daikin Altherma LAN.