Skip to main content

Czy mogę zmienić ustawienia sieciowe adaptera sieciowego Daikin Altherma LAN (np. Skonfigurować adres IP) za pośrednictwem aplikacji Daikin Online Control Heating?

Nie można zmienić ustawień sieciowych adaptera sieci lokalnej Daikin Altherma za pomocą aplikacji Daikin Online Control Heating. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika karty sieciowej Daikin Altherma LAN.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?