Czy czas i datę mojego interfejsu użytkownika Daikin Altherma można ustawić za pomocą aplikacji Daikin Online Control Heating?

Nie. Proszę ustawić czas lub datę za pośrednictwem interfejsu użytkownika Daikin Altherma.