Skip to main content

Zimne przeciągi

Zimne przeciągi towarzyszą czasami klimatyzacji i rzeczywiście, powodem ich może być niepoprawne zaprojektowanie systemu. Dlatego też na etapie projektu należy rozważyć prawdopodobne oddziaływanie na personel wynikające z rozmieszczenia jednostki wewnętrznej oraz jej schematu dystrybucji powietrza .

Znaczenie ma także wysokość sufitu. Producenci sprzętu klimatyzacyjnego przyjmują zasadniczo, że optymalna wysokość sufitu dla systemów z bezpośrednim odparowaniem powinna wynosić od 2,70 do 3,50 metra. Zimne powietrze o temperaturze około 16°C podawane z tej wysokości jest w stanie wymieszać się z cieplejszym powietrzem pomieszczenia, zanim osiągnie poziom personelu, eliminując wszelkie odczucia przeciągów.

Jednak mimo to, w zastosowaniach nie odpowiadających temu ogólnemu standardowi, wysokiej jakości system klimatyzacji można zawsze "dostroić" w celu skompensowania tych niekorzystnych zjawisk.

Najwyraźniej lokalizacja jednostki, a także wysokość sufitu mają istotne znaczenie dla wystąpienia przeciągów lub ich braku. Wyjaśnienie tego wymaga kilku uwag na temat właściwości zimnego powietrza. Zimne powietrze ma skłonność do "przylegania" do sufitu przez pewien okres, zanim opadnie. Jest to znane jako "efekt Coandy" i pomaga w zmieszaniu się zimnego powietrza z powietrzem otaczającym przed opadnięciem w dół pomieszczenia.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?