Skip to main content

Nawiązanie połączenia z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej Daikin wciąż kończy się niepowodzeniem

Podczas procedury łączenia użytkownik powinien upewnić się, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bezprzewodowej bramy Daikin. Aplikacja ONECTA zawiera instrukcję krok po kroku, jak aktywować punkt dostępu dla bramy bezprzewodowej Daikin.


Tymczasowe rozwiązanie dla użytkowników iOS 15:

W aplikacjach ONECTA 2.7.0, 3.0.2 i 3.1.0 występują problemy z połączeniem z bezprzewodowym punktem dostępu firmy Daikin. Aby pomyślnie połączyć się, proszę wykonać kolejne kroki:

  • Zaktualizować aplikację do wersji 3.1.0 lub nowszej
  • Wyłączyć dane komórkowe (3G/4G/..) w telefonie iPhone
Wyłączyć dane komórkowe
  • rozpocząć przekazywanie do eksploatacji jednostki Daikin poprzez aplikację ONECTA.

W przypadku utknięcia na ekranie "łączenie z urządzeniem" lub wyświetlenia ekranu "niepowodzenie połączenia z urządzeniem" , zastosować powyższe obejście.

Connecting to device (Łączenie z urządzeniem)
Failed to connect to device (Niepowodzenie połączenia z urządzeniem)

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?