Skip to main content

Czy pompy ciepła Daikin podlegają dotacji?

TAK. Wszystkie pompy ciepła Daikin Altherma powietrze-woda i gruntowe podlegają dotacji. Dotacja „Czyste Powietrze” przyznawana jest na podstawie karty produktu oraz etykiety energetycznej, które dla zestawu urządzeń Daikin można wygenerować na stronie: Lot 1&2 | Daikin

 

Dotacja Czyste Powietrze rozróżnia 2 poziomy dofinansowania dla pomp ciepła powietrze-woda:

  • dla pomp powietrze woda, maksymalna kwota dotacji wynosi 12 600 zł (Zał. 2 do Programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf (czystepowietrze.gov.pl)) „Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • dla pomp powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, maksymalna kwota dotacji wynosi 19 400 zł (Zał. 2 do Programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf (czystepowietrze.gov.pl)). „Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

 

Jeżeli chodzi o gruntowe pompy ciepła to dotowane są gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, które spełniają w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Maksymalna kwota dotacji dla tej pompy to 28 000zł. (Zał. 2 do Programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf (czystepowietrze.gov.pl))

 

Przykłady:

1. Jeden z najbardziej popularnych zestawów Daikin Altherma: EHVH08S23EA9W + ERGA08EAV3

Link do wygenerowanych dokumentów: Lot 1&2 | Daikin

Ten zestaw pompy ciepła posiada klasę efektywności energetycznej A++, czyli pompa podlega dotacji z maks. kwotą 19 400zł.

 

2. Gruntowa Pompa ciepła Daikin Altherma EGSAH10DA9W

Link do wygenerowanych dokumentów: Lot 1&2 | Daikin

Ten zestaw pompy ciepła posiada klasę efektywności energetycznej A+++, czyli pompa podlega dotacji z maksymalną kwotą 28 000zł.

 

Czy pompy ciepła Daikin Altherma sklasyfikowane jako „niskotemperaturowe” podlegają dotacji? W zapisach warunków dotacji Czyste Powietrze jest zapis, że „Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania”.

 

TAK. Pompy ciepła Daikin Altherma sklasyfikowane przez Daikin jako niskotemperaturowe podlegają dotacji. Klasyfikacja nisko-, średnio-, czy wysokotemperaturowe jest klasyfikacją wewnętrzną Daikin, dla pomp ciepła Daikin Altherma. Nawet pompy ciepła Daikin Altherma niskotemperaturowe posiadają etykietę energetyczną i kartę produktu wyznaczaną w temperaturze zasilania 55oC, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji.

 

Poniżej objaśnienie zapisu w warunkach dotacji Czyste Powietrze, jakie pompy są uznawane za niskotemperaturowe i dlaczego nie podlegają dotacji. 

Akademia Czystego Powietrza 2023-webinarium-1 – Program Czyste Powietrze

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?