Skip to main content

Rozpoczęcie pracy z aplikacją ONECTA

Właśnie kupiłeś/zainstalowałeś nową jednostkę Daikin z obsługą w chmurze lub używałeś aplikacji "Daikin Online Controller" dla swoich jednostek klimatyzacyjnych podłączonych do Daikin? Zatem niniejszy przewodnik pozwoli Ci rozpocząć proces włączania wszystkich jednostek Daikin do aplikacji ONECTA. Aby pomyślnie przeprowadzić ten proces, musisz być w domu, w którym zainstalowane jest Twoje urządzenie (urządzenia) Daikin i mieć w domu aktywne połączenie z Internetem.

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się , trafisz na ekran „Home” (Główny) aplikacji ONECTA. Zapewni to pełny przegląd wszystkich jednostek Daikin podłączonych do Twojego konta Daikin ID.

Wprowadzanie do systemu Onecta

Przechodzisz z aplikacji Daikin Online Controller?

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji ONECTA jest normalne, że nie będą widoczne istniejące urządzenia z poprzedniej aplikacji „Daikin Online Controller”. Urządzenia te trzeba ręcznie przenieść/wprowadzić do ONECTA zanim staną się widoczne. Do tego czasu można nadal używać aplikacji „Daikin Online Controller”, a po wprowadzeniu ich do aplikacji ONECTA można usunąć aplikację „Daikin Online Controller”.

Wprowadzanie urządzenia Daikin do aplikacji ONECTA

Aby wprowadzić podłączone urządzenie Daikin do aplikacji ONECTA, trzeba nacisnąć przycisk „let's add your first unit!” (dodajmy pierwsze urządzenie!) lub nacisnąć znak "+" i wybrać opcję „add a device” (dodaj urządzenie).

Wprowadzanie do aplikacji Onecta
Dodawanie urządzenia do aplikacji ONECTA

Spowoduje to otwarcie widoku „add unit” (dodaj urządzenie), w którym można rozpocząć wprowadzanie podłączonego urządzenia Daikin do swojego konta.

W zależności od kombinacji typu urządzenia Daikin i adaptera (LAN lub WLAN), należy:

  • Wybrać „Detect a wireless device” (Wykryj urządzenie bezprzewodowe)
  • Wybrać swoje urządzenie w oknie „new units in your network” (nowe urządzenia w Twojej sieci)

Aplikacja poprowadzi Cię teraz przez czynności wprowadzenia podłączonego urządzenia Daikin do aplikacji ONECTA.

ONECTA Bezprzewodowe urządzenie
ONECTA łączy się z bezprzewodowym urządzeniem

Przechodzisz z aplikacji Daikin Online Controller?

Twoje urządzenia klimatyzacyjne są już podłączone do Twojej sieci domowej i zostaną automatycznie znalezione przez aplikację ONECTA. Wybierz po kolei wszystkie wykryte urządzenia i wykonaj dalsze kroki w celu wprowadzenia ich do aplikacji ONECTA. Urządzenia pomyślnie wprowadzone do systemu są przenoszone do listy „registered devices found” (znalezionych zarejestrowanych urządzeń), aby nie doszło do przypadkowego dwukrotnego wprowadzenia tego samego urządzenia.

ONECTA ze sterownika Daikin
ONECTA dodane do Twojego konta

Detect a wireless device (Wykryj urządzenie bezprzewodowe)

Wyświetlana jest lista kompatybilnych podłączonych urządzeń Daikin, z której należy wybrać właściwy produkt. Jeśli Twoje urządzenie Daikin nie znajduje się na liście, skorzystaj z kategorii „other” (inne). W zależności od typu wybranego urządzenia Daikin, zostaną wyświetlone odpowiednie instrukcje „krok po kroku”.

Dodawanie urządzenia do aplikacji ONECTA
Dodawanie urządzenia do aplikacji ONECTA

Po wybraniu odpowiedniego typu, będzie można wybrać przyłączenie Twojego urządzenia Daikin do Twojej sieci. Można to zrobić wykorzystując:

  • SSID & Key <--­- metoda zalecana
  • WPS (chroniona konfiguracja Wi-Fi)
ONECTA SSID &amp; KEY lub WPS

Kontynuowanie metodą "SSID & Key"

Aby kontynuować metodę "SSID & Key", konieczne jest aktywowanie trybu punktu dostępowego Twojej karty WLAN. Postępuj zgodnie z instrukcją "krok po kroku", aby wykonać tę akcję. Po wykonaniu tych czynności naciśnij „next” (dalej) i zakończ sekcję SSID & Key.

ONECTA aktywacja punktu dostępowego wykonana
ONECTA wprowadzenie danych uwierzytelniających

Aplikacja ONECTA połączy teraz kartę sieciową Daikin WLAN, aby można było skonfigurować ją w Twojej sieci domowej. Aplikacja ONECTA wyświetli listę wszystkich sieci Wi-Fi wykrytych przez Twoją kartę sieciową Daikin WLAN. Wybierz swoją sieć, podaj dane uwierzytelniające Wi-Fi i kontynuuj. Gdy Twoja sieć nie występuje na liście, możesz spróbować wymuszenia odświeżenia, połączyć ręcznie lub może występować zbyt słaby sygnał.

ONECTA wybór sieci Wi-Fi

Po skonfigurowaniu danych uwierzytelniających Wi-Fi, aplikacja ONECTA poprowadzi Ciebie przez inne czynności konfiguracji, aby zakończyć proces wprowadzania podłączonego urządzenia Daikin.

ONECTA dodanie urządzenia do WIFI
ONECTA urządzenie podłączone do Twojego konta

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?