Skip to main content

Funkcja podgrzewania: Jak działa programowanie godzinowe?

Dla każdego dnia tygodnia użytkownik może zaplanować czas, w którym system musi ogrzać wodę do wcześniej wprowadzonej nastawy. Użytkownik może wstępnie ustalić 2 różne nastawy: Eco i Comfort. 

  • Na przykład, nastawa Eco może wynosić 50°C, a nastawa Comfort może wynosić 60°C. Użytkownik może zmieniać te nastawy.

Harmonogram ustawiony dla jednego dnia można łatwo skopiować na inne dni.

Jak użytkownicy mogą ustawiać nastawy Eco i Comfort?

 

     

W jaki sposób działa funkcja dogrzewania?

Gdy w trybie Reheat (Dogrzewanie) temperatura w zbiorniku ciepłej wody użytkowej spadnie poniżej określonej wartości, następuje dogrzewanie w sposób ciągły, aż do osiągnięcia temperatury wskazanej przez użytkownika (np. nastawa Reheat 50°C). Temperatura w zbiorniku, która inicjuje dogrzewanie, zmienia się w zależności od kilku czynników, takich jak żądana nastawa.

Przykład pracy w trybie dogrzewania:

 

Ostrzeżenie: Tryb Reheat jest możliwy, ale nie jest zalecany, ponieważ wymaga więcej godzin pracy systemu. Może to zagrażać długoterminowej niezawodności i naruszać komfort cieplny otoczenia (jeśli priorytetem jest ciepła woda użytkowa) lub zagrozić efektywności (jeśli priorytetem jest klimatyzacja).

 

Jak użytkownicy mogą ustawiać nastawę wymaganej temperatury zbiornika w trybie Reheat?

Istnieją dwa sposoby ustawiania przez użytkowników żądanej nastawy w trybie Reheat:

1) Na ekranie konsultacji temperatury wody. Do Twojej wiadomości, ekran ten umożliwia zmianę nastawy tylko w trybie Reheat.

a. Rzeczywista temperatura ciepłej wody użytkowej

b. Wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej

2) W menu [5.4] interfejsu użytkownika MMI2 - Temperatura wymagana w trybie Reheat.

W jaki sposób działa programowanie godzinowe oraz funkcja dogrzewania?

Jest to połączenie dwóch funkcji opisanych powyżej: system nagrzewa się w zaplanowanym czasie zgodnie ze zdefiniowanymi nastawami (Comfort i/lub Eco). Gdy jednak występuje zużycie wody, zbiornik dogrzewa się, aby zapewnić utrzymanie temperatury na poziomie wartości zadanej dogrzewania.

Tt = Temperatura w zbiorniku
t = Godzina

 

Nastawa zależna od pogody 

Powyżej widzieliśmy trzy ustalone nastawy, które użytkownik może ustawić: Comfort, Eco i Reheat.

Instalator może ustawić w ustawieniach zaawansowanych, że nastawa Comfort będzie zależna od pogody, a nie stała:

 

Krzywa zależna od klimatu (krzywa WD) - wyjaśnienie w instrukcji obsługi

Zapoznaj się z najnowszą instrukcją obsługi tutaj.

 

Gdy aktywna jest opcja zależności od pogody, żądana temperatura w zbiorniku jest automatycznie określana w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną.

 

W harmonogramie godzinowym lub czasowym + tryb Reheat

  • Temperatura komfortu magazynowania zależy od klimatu zgodnie

z krzywą zależną od klimatu. Jednak temperatury Eco i dogrzewania NIE ZALEŻĄ od klimatu.

 

Tylko w trybie Reheat

  • Żądana temperatura w zbiorniku zależy od klimatu zgodnie z krzywą zależną od klimatu, a użytkownik nie może regulować temperatury.

     

Jak ustalić, kiedy system powinien nadać priorytet klimatyzacji lub ciepłej wodzie użytkowej

Potrzeby związane z komfortem cieplnym są ważniejsze w niektórych miesiącach roku, dlatego system może być zaprogramowany z uwzględnieniem preferencji użytkownika w poszczególnych miesiącach. Użytkownik może zmienić harmonogram w dowolnej chwili.

 

Ostrzeżenie: Jeżeli grzałka elektryczna zbiornika zawsze wytwarza obciążenie cieplne dla ciepłej wody użytkowej, ponieważ priorytet jest ustawiony na klimatyzację, zużycie energii elektrycznej jest wyższe. W tych miesiącach ważne jest, aby korzystać z godzinowego harmonogramu dla ciepłej wody użytkowej, gdy klimatyzacja nie jest konieczna. Na przykład w nocy lub gdy nikogo nie ma w domu.

 

Jakie są tryby ogrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej?

  • Tryb efektywny:

Pompa ciepła podgrzewa wodę do temperatury 50°C. Pomiędzy temperaturą 50°C i 70°C zadanie przejmuje grzałka elektryczna. Jest to klasa efektywności energetycznej A (dla obu zbiorników ciepłej wody użytkowej).

 

  • Tryb szybki:

W trybie szybkim występują trzy różne możliwości wyboru zegara programowanego: 

1) Ekonomiczny: grzałka elektryczna zostaje włączona 30 minut po pompie ciepła.

2) Normalny: grzałka elektryczna zostaje włączona 20 minut po pompie ciepła.

3) Turbo: grzałka elektryczna zostaje włączona 10 minut po pompie ciepła.

 

  • Tryb pełnej mocy:

Trybu pełnej mocy nie można programować. Jest to opcja specjalna do wykorzystania w przypadku konieczności natychmiastowego podgrzania ciepłej wody. Ta opcja umożliwia podgrzanie ciepłej wody o 50% szybciej niż w trybie efektywnym. Woda zostaje podgrzana zgodnie z nastawą Comfort. Grzałka elektryczna zostaje uruchomiona w tym samym czasie co pompa ciepła.

 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?