Skip to main content

Jak mogę przerwać parowanie WPS na karcie WLAN?

Trzeba przytrzymać przez 3 sekundy wciśnięty przycisk [SETUP] i parowanie WPS zostanie przerwane.

Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna na karcie WLAN FW, wersja 2.0.2 lub niższa. W takim przypadku, należy odczekać około 2-3 minut do chwili przekroczenia limitu czasu parowania WPS.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?