Skip to main content

Jak mogę dodać więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną do tego samego konta poza domem?

Do 1 konta Out-of-home (Poza domem) można dodać do 50 jednostek wewnętrznych.

 • Jeżeli w przeszłości nie utworzono konta Out-of-home (Poza domem):
 1. Sprawdź, czy urządzenia, które mają zostać dodane do tego samego konta Out-of-home (Poza domem) są widoczne w aplikacji na smartfonie1.
 2. Włącz tryb Out-of-home (Poza domem) na pierwszym urządzeniu 2 i postępuj zgodnie z zaleceniami, aby utworzyć konto Out-of-home (Poza domem).
 3. Aby dodać inne urządzenia do tego samego konta Out-of-home (Poza domem), włącz tryb Out-of-home2urządzenia i wtedy zostanie automatycznie wyświetlony monit o skopiowanie ustawień konta Out-of-home pierwszego urządzenia.
 • Jeżeli konto Out-of-home (Poza domem) zostało już utworzone:
 1. Sprawdź, czy urządzenie, które ma już aktywne konto Out-of-home (Poza domem) i urządzenie, które chcesz dodać do tego samego konta Out-of-home, są widoczne w aplikacji na smartfonie1.
 2. Upewnij się, że nie ma podłączonych żadnych urządzeń, które mają aktywne konto Out-of-home, których nie chcesz używasz.
 3. Włącz tryb Out-of-home2w urządzeniach, które chcesz dodać do tego samego konta Out-of-home (Poza domem) i wtedy zostanie automatycznie wyświetlony monit o skopiowanie ustawień konta Out-of-home innego urządzenia3.

Uwagi: Zanim nowo dodana jednostka będzie widoczna na serwerze Out-of-home, może upłynąć kilka minut.

1 Urządzenia można dodawać jedno po drugim. Aby dodać kartę WLAN do sieci domowej, postępuj zgodnie z zaleceniami w przewodniku po konfiguracji w aplikacji („Add adapter” (Dodaj kartę)).

2 Włączanie trybu Out-of-home (Poza domem) w urządzeniu:

 1. Wybierz urządzenie w aplikacji w smartfonie.
 2. Przejdź do ustawień karty (ikona „Gear” (Sprzęt) w górnym prawym narożniku).
 3. Wybierz pozycję “Out-of-home” (Poza domem).
 4. Włącz tryb “Out-of-home” (Poza domem).

3 Jeżeli aplikacja w smartfonie nie zażąda automatycznie skopiowania danych Out-of-home innej karty WLAN, wróć do ekranu głównego, odśwież go i spróbuj ponownie.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?