Jak mogę zmienić na stałe zaplanowaną wartość nastawy mojego kotła?

Aby zmienić trwałą nastawę “dzień ogrzewania" lub "noc ogrzewania", wyłącz aktywny harmonogram, wybierając pozycję “no schedule” (bez harmonogramu), a następnie zmień w aplikacji nastawę swojej jednostki w obwodzie sterowania. Po wprowadzeniu zmiany nastawy dla wszystkich wymaganych trybów pracy ponownie uaktywnij harmonogramy. W harmonogramach będzie teraz stosowana ta nowa trwała nastawa.