Skip to main content

W jaki sposób mogę ponownie inicjalizować fabryczne ustawienia domyślne karty WLAN?

Przestroga: Zresetowanie karty WLAN do ustawień fabrycznych spowoduje także wykasowanie wszystkich ustawień. Trzeba będzie ponownie skonfigurować kartę WLAN zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawienia, które są resetowane:

  • Połączenie sieci domowej (ustawienia sieci WLAN)
  • Informacje o koncie Out-of-home (poza domem)
  • Blokada dziecięca
  • Programowane zegary harmonogramów (w tym funkcja harmonogramu kontroli zapotrzebowania1)
  • Dane zużycia energii1
  • Nazwa i ikona urządzenia

Wykonując poniższe zalecenia, możesz zresetować kartę do ustawień fabrycznych:

Na karcie WLAN:

  1. Wciśnij jednocześnie przyciski „Setup” (Konfiguracja) i „Mode” (Tryb) do chwili, aż wszystkie lampki LED zaczną migotać.
  2. Zwolnij oba przyciski.
  3. Wciśnij na krótko przycisk „Setup” (Konfiguracja): wszystkie lampki LED zaczną szybko migotać.
  4. Poczekaj, aż lampka „Power” (Zasilanie) zacznie świecić. Karta została pomyślnie zresetowana.

1 Tylko wtedy, gdy dane urządzenie obsługuje tę funkcję

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?