Skip to main content

Jak mogę zsynchronizować automatyczny tryb pracy BRC1E pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i jednostką Sky Air?

Dla BRC1E

Aby zsynchronizować automatyczny tryb pracy BRC1E pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i sterownikiem przewodowym Sky Air, należy wykonać następujące czynności:

Zainstalować i przyłączyć sterownik zdalny BRC1E53 (lub nowszy) do jednostki wewnętrznej Sky Air. W przypadku instalacji wykorzystujących BRC1H zapoznać się z tematem „Jak mogę zsynchronizować automatyczny tryb pracy BRC1H pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i jednostką Sky Air?” Pozycja „Często zadawane pytania”.
Ustawić na zdalnym sterowniku minimalną różnicę nastaw na „Brak”. Zapoznać się z poniższymi czynnościami, aby uzyskać więcej informacji.

Ustawienie na zdalnym sterowniku minimalnej różnicy nastaw na „Brak”.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk anulowania przez 4 sekundy lub dłużej, aby przejść do trybu serwisowego.

Przycisk anulowania na zdalnym sterowniku przewodowym

2. Wybrać menu "Minimalna różnica nastaw".

Wyróżniona pozycja „Minimalna różnica nastaw” na wyświetlaczu zdalnego sterownika przewodowego

3. Wybrać ustawienie „Brak”.

Wyróżniona pozycja „Brak” na wyświetlaczu zdalnego sterownika przewodowego

Aby zsynchronizować wartość temperatury w pomieszczeniu pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i sterownikiem przewodowym Sky Air, należy skonfigurować ustawienia obiektowe na zdalnym sterowniku przewodowym:

  1. Dezaktywować termostat zdalnego sterownika, patrz poniższe czynności, aby uzyskać więcej informacji.
  2. Uruchomić termostat jednostki wewnętrznej, patrz poniższe czynności, aby uzyskać więcej Informacji.

Czynności na zdalnym sterowniku

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk anulowania przez 4 sekundy lub dłużej, aby przejść do trybu serwisowego.

Zdalny sterownik z wyróżnionymi przyciskami anulowania

2. Wybrać menu „Ustawienia w miejscu instalacji” menu.

Zdalny sterownik z wyróżnioną pozycją menu „Ustawienia w miejscu instalacji”

3. Dezaktywować termostat zdalnego sterownika. Ustawić „Tryb" na 10 zmienić wartość „2-*” na „2-02”.

Zdalny sterownik z wyróżnieniem elementu „Tryb 10”
Zdalny sterownik z wyróżnieniem elementu „2-02”

4. Uruchomić termostat jednostki wewnętrznej. Ustawić „Tryb" na 1c i zmienić wartość „1-*” na „1-01”.

Zdalny sterownik z wyróżnieniem trybu „1c”
Zdalny sterownik z wyróżnieniem elementu „1-01” dla trybu 1c

5. Nacisnąć przycisk Menu/OK w celu zapisania zmodyfikowanego ustawienia obiektowego. Wybrać "Tak” w celu potwierdzenia.

Zdalny sterownik z wyróżnieniem „Tak” dla zapisu ustawień

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?