Skip to main content

Jak mogę zsynchronizować automatyczny tryb pracy BRC1H pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i jednostką Sky Air?

Dla BRC1H

Aby zsynchronizować automatyczny tryb pracy pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i przewodowym zdalnym sterownikiem Sky Air, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zainstalować i przyłączyć sterownik zdalny BRC1H do jednostki wewnętrznej Sky Air. W przypadku instalacji z BRC1E zapoznać się z tematem „Jak mogę zsynchronizować automatyczny tryb pracy BRC1E pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i jednostką Sky Air?” Pozycja „Często zadawane pytania”.
  2. W aplikacji Madoka Assistant ustawić logikę nastaw na „Indoor unit (Jednostka wewnętrzna)”.

Zmiana logiki nastaw przy użyciu aplikacji Madoka Assistant

1. Otworzyć najnowszą wersję aplikacji Madoka Assistant.
2. Włączyć Ustawienia zaawansowane:

1. Przejść do menu głównego.
2. Wybrać „Informacje". Trzeba zwrócić uwagę, że począwszy od wersji 1.10 aplikacji Madoka Assistant, element „Ustawienia zaawansowane” będzie dostępny w menu „Ustawienia aplikacji” zamiast „Informacje”.

Menu główne aplikacji Madoka assistant

3. Wybrać „Ustawienia zaawansowane”.

Ekran „Informacje” aplikacji Madoka Assistant

4. Przełączyć na „Ustawienia zaawansowane”. Pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Okno aplikacji Madoka Assistant z komunikatem ostrzegawczym ustawień zaawansowanych

5. Nacisnąć „Rozumiem”. Tryb zaawansowany jest teraz aktywny.

3. Przejść do pozycji „Ustawienia urządzenia”.

Okno „Ustawienia urządzenia” aplikacji Madoka Assistant

4. Wybrać „Logika nastaw”.

Okno „Logika nastaw” aplikacji Madoka Assistant

5. Wybrać opcję „Urządzenie wewnętrzne” i nacisnąć „Zastosuj”​.

Aby zsynchronizować wartość temperatury w pomieszczeniu pomiędzy aplikacją sterownika Daikin Residential Controller i przewodowym zdalnym sterownikiem Sky Air, należy skonfigurować ustawienia obiektowe dla przewodowego zdalnego sterownika przy użyciu aplikacji Madoka Assistant lub bezpośrednio na przewodowym zdalnym sterowniku. Zapoznać się z poniższymi czynnościami, aby uzyskać więcej informacji.

Konfigurowanie ustawień obiektowych przy użyciu aplikacji Madoka Assistant

1. Otworzyć najnowszą wersję aplikacji Madoka Assistant.
2. Włączyć Ustawienia zaawansowane:
1. Przejść do menu głównego.
2. Wybrać „Informacje".

Ekran „Strona główna” aplikacji Madoka Assistant

3. Dotknąć 5 razy opcję „Wersja aplikacji” w celu uaktywnienia trybu instalatora.

Ekran „About (Informacje)” aplikacji Madoka Assistant

4. Ustawić tryb instalatora na „Tymczasowo”.

Tryb instalatora aplikacji Madoka Assistant - Tymczasowo

5. Powrócić do ekranu głównego i wybrać zdalny sterownik.
6. Przejść z menu ustawień do pozycji „Ustawienia urządzenia”.

Ekran „Ustawienia urządzenia” aplikacji Madoka Assistant

7. Przejść do pozycji „Ustawienia w miejscu instalacji”.

Ekran „Ustawienia w miejscu instalacji” aplikacji Madoka Assistant

8. Wybrać element 02 opcji „Tryb 10” i ustawić wartość na 02.

Ekran Edycja pola - Tryb 10, Wartość 02

9. Wybrać element „01 Czujnik termostatu” opcji „Tryb 1c” i ustawić wartość na "01 - Termistor jednostki wewnętrznej".

Ekran Edycja pola - Tryb 1c, Wartość 01 aplikacji Madoka Assistant

10. Dotknąć przycisku „Zastosuj” w prawym górnym narożniku. Potwierdzić, dotykając ponownie przycisku „Zastosuj” w oknie podręcznym potwierdzenia.

Okno podręczne Zastosuj ustawienie aplikacji Madoka Assistant

11. Wybrać opcję „Zastosuj do pilota zdalnego sterowania”.

Aplikacja Madoka Assistant - Zastosuj do pilota zdalnego sterowania

12. Sprawdzić, czy następuje ponowne uruchomienie zdalnego sterownika. Nowe ustawienia mają zastosowanie zaraz po ponownym uruchomieniu zdalnego sterownika.

Aplikacja Madoka Assistant - Ponowne uruchamianie zdalnego sterowniku

Konfigurowanie ustawień obiektowych dla przewodowego zdalnego sterownika


Trzeba zwrócić uwagę, że konfigurowanie ustawień obiektowych dla przewodowego zdalnego sterownika nie jest konieczne, jeżeli zostały one już skonfigurowane przy użyciu aplikacji Madoka Assistant (patrz powyżej).

1. Nacisnąć środkowy przycisk (kółko) i przytrzymać wciśnięty, aż zostanie wyświetlony ekran informacyjny

Środkowy przycisk (kółko) przewodowego zdalnego sterownika

2. Nacisnąć równocześnie lewy przycisk (minus) oraz przycisk środkowy (kółko) i przytrzymać je wciśnięte aż do chwili przejścia do menu instalatora.

Lewy i środkowy przycisk przewodowego zdalnego sterownika

3. Przejść do menu ustawień obiektowych dla jednostki wewnętrznej. Ikona tego menu przedstawia dokument z kluczem przed nim.

Ustawienia obiektowe przewodowego zdalnego sterownika - ikona dokument z kluczem

4. Wybrać „Tryb 10” i potwierdzić ten wybór.

Przewodowy zdalny sterownik - Potwierdzenie Trybu 10

5. Zmienić to ustawienie (SW) na 02 i ustawić wartość na 02.

Przewodowy zdalny sterownik - SW na 02

6. Potwierdzić swój wybór.

Przewodowy zdalny sterownik - SW na 02 Potwierdzenie

7. Wybrać „Tryb 1c” i potwierdzić ten wybór.

Przewodowy zdalny sterownik - Tryb 1c i potwierdzenie

8. Zmienić to ustawienie (SW) na 01 i ustawić wartość na 01. Potwierdzić swój wybór.

Przewodowy zdalny sterownik - SW na 01 Potwierdzenie

9. W menu ustawień obiektowych wybrać „X”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przewodowy pilot zdalnego sterowania

10. W menu instalatora przejść do ikony ze strzałką i wybrać ją w celu ponownego uruchomienia przewodowego zdalnego sterownika i zastosowania nowych ustawień.

Przewodowy pilot zdalnego sterowania - Ikona ze strzałką w celu ponownego uruchomienia

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?