Skip to main content

Jak mogę dodawać jednostki do mojego konta użytkownika?

Najpierw sprawdź poprawność konfiguracji daty w interfejsie użytkownika. Jeżeli data jest niepoprawna, brama sieciowa nie będzie mogła ustanowić bezpiecznego połączenia z chmurą, i nie będziesz mógł dodawać jednostek do swojego konta użytkownika.

Do jednego konta użytkownika możesz dodać aż 60 jednostek. Aby dodać jednostkę do swego konta, upewnij się, czy Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią, z jaką połączona jest Twoja jednostka. Sprawdź, czy urządzenia, które mają zostać dodane do Twojego konta są widoczne w aplikacji.

1. Dotknij przycisku dodawania (znak plus). Jeśli jest to pierwsza jednostka, jaką dodajesz, możesz także dotknąć przycisku “Dodajmy pierwszą jednostkę!".

2. Wybierz jednostkę, którą chcesz dodać.

3. Postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w aplikacji.

Jeżeli ta jednostka nie jest wymieniona w sekcji “Nowe jednostki w Twojej sieci", wtedy sprawdź, czy:

  • Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią, z jaką połączona jest Twoja jednostka,
  • brama sieciowa jest w pełni zainicjalizowana.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?