Skip to main content

Jak mogę zmienić datę i godzinę w mojej jednostce Daikin Altherma?

A. 3cia generacja jednostek Daikin Altherma (MMI - wbudowany interfejs użytkownika)

  • Użyj lewego kółka, aby przejść do sekcji “Ustawienia użytkownika".
  • Kliknij lewe kółko, aby otworzyć menu.
  • Przejdź do pozycji “Data/godzina".
  • Kliknij lewe kółko, aby otworzyć menu.
  • Używaj prawego kółka do ustawiania wartości w polach.

B. 1sza / 2ga generacja jednostek Daikin Altherma (termostat pokojowy - zewnętrzny interfejs użytkownika)

  • Użyj termostatu.
  • Kliknij przycisk opcji (u dołu z prawej strony).
  • Przejdź do pozycji “Data/godzina".
  • Kliknij przycisk “OK”.
  • Ustaw bieżącą date i godzinę.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?