Jak mogę zresetować bramę sieciową do jej domyślnych ustawień fabrycznych?

Należy mieć świadomość, że zresetowanie bramy sieciowej do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie wszystkich ustawień. Będziesz musiał ponownie skonfigurować bramę sieciową, aby odpowiadała Twoim preferencjom.

Ustawienia, które są resetowane:

 • połączenie sieci domowej (ustawienia sieci LAN),
 • nazwa i ikona jednostki,
 • łącze pomiędzy bramą sieciową i kontem użytkownika.

Resetowanie bramy sieciowej do ustawień fabrycznych:

 1. Dotknij przycisku dodawania (znak plus).
 2. Wybierz jednostkę, której bramę sieciową chcesz zresetować.
 3. Dotknij bramę sieciową, którą chcesz zresetować.
  1. Jeżeli ta jednostka była już dodana do Twojego konta --> będzie wymieniona w sekcji “Inne jednostki w Twojej sieci". Kontynuuj od kroku 4.
  2. Jeżeli ta jednostka nie była dodana do Twojego konta --> będzie wymieniona w sekcji “Nowe jednostki w Twojej sieci". Najpierw dodaj tę jednostkę do Twojego konta, a następnie rozpocznij ponownie od kroku 1.
 4. Jednostka może wymagać uaktualnienia oprogramowania układowego. Jeśli tak jest, należy je przeprowadzić.
 5. Dotknij trzech kropek na ekranie “Jednostka już dodana".
 6. Wybierz “Zresetuj do ustawień fabrycznych" i potwierdź.

network_gateway.png
gateway_network4.png
network_gateway2.png
network_gateway5.png
network_gateway3.png