Skip to main content

W jaki sposób karta WLAN synchronizuje godzinę i datę?

Po podłączeniu karty WLAN do sieci bezprzewodowej z połączeniem internetowym, karta WLAN zsynchronizuje datę i godzinę z serwerem czasu (GMT). Karta WLAN koryguje tę godzinę stosownie do ustawienia strefy czasowej i czasu letniego (jeśli ma to zastosowanie).

Kiedy karta WLAN nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej z połączeniem internetowym, karta WLAN zsynchronizuje datę i godzinę z przyłączonym smartfonem).

1 W celu uzyskania dostępu do informacji “Time” (Godzina):

  1. Wybierz urządzenie w aplikacji w smartfonie.
  2. Przejdź do ustawień karty (ikona „Gear” (Sprzęt) w górnym prawym narożniku).
  3. Wybierz pozycję “Time” (Czas).

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?