Skip to main content

http://altherma.local, nie działa łącze do interfejsu internetowego konfiguracji bramy sieciowej.

Upewnij się, czy Twój komputer jest przyłączony do tej samej sieci (tego samego routera), co brama sieciowa. Dodatkowo, ogranicz sprzęt sieciowy pomiędzy komputerem i bramą sieciową.

Brama sieciowa wykorzystuje mDNS (Bonjour/ZeroConf) do wykrywania jednostki. Rzadko występuje możliwość, że ta aplikacja nie została zainstalowana w Twoim komputerze. Kiedy tak jest, problem możesz rozwiązać, instalując iTunes.

Jeżeli zainstalowanie iTunes nie umożliwia dostępu do sieciowego interfejsu konfiguracji, połącz się z sieciowym interfejsem konfiguracji wykorzystując adres IP bramy sieciowej:

W przeglądarce przejdź na adres IP bramy sieciowej.

Istnieją różne metody wyszukania tego adresu:

  • Wyszukiwanie poprzez aplikację Daikin Residential Controller: w aplikacji dotknij ikony ołówka, następnie w sekcji "Jednostki" dotknij jednostki, która jest połączona z bramą sieciową, której adres IP chcesz wyszukać.
  • Wyszukiwanie poprzez listę klientów DHCO Twojego routera: znajdź bramę sieciową na liście klientów DHCP routera.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?