Skip to main content

Dodałem jednostkę do mojego konta użytkownika, lecz po jakimś czasie (15 minut lub więcej) aplikacja zakomunikowała, że ta jednostka jest niepołączona z siecią i teraz nie mogę już nią sterować. Co mam zrobić?

Upewnij się, czy data i godzina w interfejsie użytkownika jednostki nie różni się więcej niż o 15 minut od daty i godziny w urządzeniu mobilnym. Jeśli różnica jest większa niż 15 minut, aplikacja będzie sygnalizować, że jednostka jest rozłączona.

Aby przywrócić połączenie jednostki z siecią, spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • Sprawdź, czy jest połączenie sieci Ethernet oraz, czy jest czynne.
  • Sprawdź, czy diody LED bramy sieciowej wyświetlają "bicie serca" ( 1 – 1 – 0 ) na zmianę z ( 1 – 1 – 1 ).
  • Spróbuj ponownie uruchomić bramę sieciową oraz osprzęt sieciowy.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?