Skip to main content

Próbuję dodać jednostkę do mojego konta, lecz ta jednostka jest już połączone z innym kontem. Proszę o pomoc!

Możesz oddzielić jednostki od (innych) kont, wykonując czynności procedury "Dodaj jednostkę".

Trzeba pamiętać, że kiedy jednostka zostanie oddzielona od (innego) konta, nie będziesz już mógł sterować nią z tego konta.

Dotknij trzech kropek na ekranie “Jednostka już dodana" i oddziel jednostkę.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?