Próbuję dodać jednostkę do mojego konta, lecz aplikacja nie może ustanowić połączenia z tą jednostką. Co mam zrobić?

Zamknij wszystkie aplikacje Daikin Residential Controller ORAZ Daikin Online Heating Controller, które zostały uruchomione w Twoim urządzeniu mobilnym i ponownie uruchom aplikację Daikin Residential Controller. Jeżeli nie rozwiązuje to problemu, spróbuj ponownie uruchomić jednostkę i/lub swoją bramę sieciową albo skontaktuj się z instalatorem.

30_1.jpg
30_2.jpg
30_3.jpg