Skip to main content

Próbuję dodać jednostkę do mojego konta użytkownika, lecz aplikacji nie udaje się to. Co mam zrobić?

W rzadkich przypadkach aplikacja nie będzie w stanie zarejestrować Twojej jednostki i dodać jej do Twojego konta użytkownika. W takim przypadku prosimy wykonać poniższe czynności sprawdzające:

a. Sprawdź ustanowienie połączenia z Internetem.

b. Ponów próbę.

c. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z instalatorem lub z działem serwisu Daikin.

Po wykonaniu ponownej próby dodania jednostki do Twojego konta użytkownika, możliwe jest, że aplikacja poinformuje Cię, że ta jednostka “jest już dodana do innego konta użytkownika”. Nie przejmuj się, nie zdarzyło się to w rzeczywistości w chmurze. Jednak przed ponowną próbą dodania tej jednostki będziesz musiał oddzielić ją.

Jeżeli podstawowy serwer DNS nie jest dostępny, brama sieciowa nie będzie mogła połączyć się z chmurą/Internetem. Brama sieciowa nigdy nie korzysta z zapasowego serwera DNS.

Jeżeli jesteś użytkownikiem "beta" lub zaangażowanym w testowanie, upewnij się, czy brama sieciowa i aplikacja używają tego samego środowiska chmurowego.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?