Skip to main content

Nie mogę dodawać jednostek do mojego konta użytkownika. Wyświetla się okno podręczne z komunikatem “Nie można dodać jednostki do Twojego konta”. Co teraz?

Sprawdź poprawność ustawienia daty w interfejsie użytkownika jednostki. Jeżeli data nie jest poprawna, brama sieciowa nie będzie mogła ustanowić bezpiecznego połączenia z chmurą i rejestracja nie powiedzie się.

W celu sprawdzenia daty w jednostce przejdź do ekranu ustawień jednostki w aplikacji.

  • Na ekranie przeglądu jednostek wybierz swą jednostkę.
  • Wybierz "ikonę kółka zębatego” w prawym górnym narożniku.

BRP069A6x:

  • Możesz ustawić datę tylko przy użyciu interfejsu użytkownika jednostki.

DRGATEWAYAA:

  • Datę możesz ustawić przy użyciu aplikacji Daikin Residential Controller. Wybierz w aplikacji pozycję "Data i godzina", ustaw poprawną datę i godzinę oraz potwierdź te zmiany w celu przesłania daty i godziny do termostatu pokojowego jednostki kotła.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?