Skip to main content

Nie mogę uzyskać dostępu do ustawień “WLAN connection” (Połączenie WLAN), “Out-of-home” (Poza domem), “Child lock” (Blokada dziecięca) lub “Time” (Czas) dla mojej karty WLAN.

Inny użytkownik steruje jednostką wewnętrzną poprzez, na przykład, zdalny sterownik pracujący w podczerwieni lub poprzez inny smartfon. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?