Skip to main content

Nie mogę dodać akcji do zegara programowanego, przycisk “+” jest niedostępny. Dlaczego?

W zegarze programowanym harmonogramów można zapisać do 42 akcji (maksymalnie 6 akcji na dzień). Kiedy zostało już zaprogramowanych 6 akcji dla określonego dnia, nie będzie można dodać więcej akcji. Aby móc dodać nową akcję, trzeba usunąć przynajmniej 1 akcję.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?