Skip to main content

Nie mogę połączyć karty WLAN z moją siecią.

Sprawdź, czy Twój router bezprzewodowy jest umieszczony dostatecznie blisko karty WLAN. Przeszkody zawierające metal (np. zbrojone ściany) mogą znacznie zmniejszać zasięg karty WLAN.

Trzeba także sprawdzić na stronie konfiguracji routera, czy nie korzysta on z kanałów Wi-Fi 12 lub 13 (patrz instrukcja routera). Karta WLAN nie obsługuje wykorzystywania kanałów Wi-Fi 12 i 13. Jeżeli router został skonfigurowany na korzystanie z kanału Wi-Fi 12 lub 13, trzeba zmienić ustawienia routera, tak aby korzystał z kanału Wi-Fi z zakresu 1-11.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?