Podczas konfigurowania trybu Out-of-home (Poza domem) nie mogę wprowadzić hasła dla tego trybu.

Można używać haseł zawierających wyłącznie znaki a-z, A-Z oraz 0-9. Długość hasła musi wynosić od 8 do 16 znaków.