Skip to main content

Prawidłowo skonfigurowałem swój adapter LAN do pracy Out-of-Home, ale po pewnym czasie (15 lub więcej minut) urządzenia są oznaczone jako offline, a sterowanie zdalne jest blokowane.

Należy upewnić się, że data i godzina interfejsu użytkownika Altherma nie różnią się o więcej niż 15 minut od daty i czasu używanego przez smartfon do sterowania Out-of-Home. Jeśli dane różnią się o więcej niż 15 minut, aplikacja wskaże jednostki w trybie offline.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?