Skip to main content

Nie udało mi się połączyć karty z siecią bezprzewodową za pośrednictwem menu "WLAN Settings" (Ustawienia WLAN).

Spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w przewodniku po konfiguracji w aplikacji1
  • Jeżeli zalecenia z przewodnika po konfiguracji nie rozwiążą problemu:
  1. Jeżeli sieć nie jest widoczna, przejdź do „Moja sieć nie jest widoczna w rozwijanej liście sieci”.
  2. Upewnij się, że nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) nie zawiera znaków specjalnych, na przykład %, &, ?, +, = lub znaków spoza zakresu ASCII. Karta WLAN ich nie obsługuje.
  3. Upewnij się, że ustawiono takie same parametry zabezpieczeń. Karta WLAN obsługuje tylko protokół szyfrowania WPA lub WPA2. Szyfrowanie WEP nie jest obsługiwane.

1 Do przewodnika po konfiguracji („Dodaj kartę”) można uzyskać dostęp z głównego menu.

FAQ sterownik online bezpośrednie połączenie z kartą tryb ap karta nie jest widoczna

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?