Skip to main content

Zapomniałem/-am kod blokady dziecięcej. W jaki sposób mogę ponownie uruchomić kartę?

Aby usunąć kod blokady dziecięcej, konieczne jest zresetowanie do ustawień fabrycznych karty WLAN.

Przestroga: Zresetowanie karty WLAN do ustawień fabrycznych spowoduje także wykasowanie wszystkich ustawień. Trzeba będzie ponownie skonfigurować kartę WLAN zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawienia, które są resetowane:

  • Połączenie sieci domowej (ustawienia sieci WLAN),
  • Informacje o koncie Out-of-home (poza domem),
  • Blokada dziecięca,
  • Programowane zegary harmonogramów (w tym funkcja harmonogramu kontroli zapotrzebowania1),
  • Dane o zużyciu energii1
  • Nazwa i ikona urządzenia.


Wykonując poniższe zalecenia, możesz zresetować kartę do ustawień fabrycznych:

Na karcie WLAN:

  1. Wciśnij jednocześnie przyciski „Setup” (Konfiguracja) i „Mode” (Tryb) do chwili, aż wszystkie lampki LED zaczną migotać.
  2. Zwolnij oba przyciski.
  3. Wciśnij na krótko przycisk „Setup” (Konfiguracja): wszystkie lampki LED zaczną szybko migotać.
  4. Poczekaj, aż lampka „Power” (Zasilanie) zacznie świecić światłem ciągłym. Karta została pomyślnie zresetowana.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury, możesz uzyskać dostęp do ustawień karty WLAN za pośrednictwem smartfona i ustawić nowy kod blokady dziecięcej.

 

 

1 Tylko wtedy, gdy dane urządzenie obsługuje tę funkcję

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?